Vývoj okolo pandémie koronavírusu sledujeme pozorne už od začiatku. Zistite viac, čo sa u nás počas tohto obdobia deje a aké aktivity sme už zrealizovali.

Príbehy Novartis


Rýchle odkazy

Grant pre Slovenský červený kríž

Novartis Slovakia s.r.o. poskytol grant vo výške 240 000 EUR Slovenskému červenému krížu – územný spolok Bratislava-mesto na podporu donášky teplého jedla rizikovým skupinám obyvateľov zasiahnutých pandémiou COVID-19.