Vybavovanie podnetov

V spoločnosti Novartis je každý zamestnanec povinný nahlásiť podozrenie na porušenie Etického kódexu. Oddelenie SpeakUp Office (predtým nazývaná Business Practices Office) ponúka priestor pre zamestnancov a ľudí mimo spoločnosti na vyjadrenie akýchkoľvek obáv z neetického správania v spoločnosti Novartis.

Oddelenie SpeakUp pomáha spoločnosti Novartis konať v súlade s najvyššími etickými štandardmi nasledujúcimi spôsobmi:

 • umožňuje zamestnancom hovoriť bez strachu,
 • s tými, ktorí jej dôverujú a vyjadria znepokojenie, zaobchádza s rešpektom, čestne, dôverne a chráni ich pred odvetnými opatreniami,
 • zisťuje fakty a hľadá pravdu,
 • zabezpečuje spravodlivé a konzistentné nápravné opatrenia,
 • poskytuje spätnú väzbu tým, ktorí boli dostatočne odvážni na to, aby vyjadrili svoje obavy.

Podnet je možné podať e-mailom, telefonicky, online alebo osobne. Webové a telefonické kanály sú prevádzkované prostredníctvom tretej strany. Oddelenie SpeakUp riadi vyšetrovanie všetkých podaní a eskaluje akékoľvek opodstatnené prípady nesprávneho konania vedeniu, aby prijalo potrebné opatrenia.

Kontaktujte Oddelenie SpeakUp

Akékoľvek tvrdené pochybenie je možné nahlásiť oddeleniu SpeakUp priamo prostredníctvom nezávislej webovej platformy (webový formulár alebo telefón) v akomkoľvek jazyku. Pre zamestnancov spoločnosti Novartis, ktorí používajú mobilné zariadenia, je v dostupná aplikácia spoločnosti Novartis SpeakUp, ktorá umožňuje jednoduché podanie na webe.

Medzi ďalšie možnosti patrí kontaktovanie:

 • akéhokoľvek manažéra, 
 • ktoréhokoľvek člena P&O (Oddelenie ľudských zdrojov),
 • Country Presidenta,
 • ktoréhokoľvek člena Legal,
 • ktoréhokoľvek člena ERC (Oddelenie Ethics, Risk and Compliance),
 • ktoréhokoľvek člena Global Security.

Oznámenia o tvrdenom pochybení možno podať anonymne, anonymita však môže obmedziť možnosť úplne a dôkladne prešetriť sťažnosť. Ak máte otázky k tomu, ako a kedy uskutočniť podanie podnetu, kontaktujte [email protected].

SpeakUp proces