Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky platia pre vzťahy medzi spoločnosťou Novartis a jej dodávateľmi (vrátane zdravotníckych pracovníkov).

Dozvedieť sa viac

Dodatok k Všeobecným obchodným podmienkam

Dodatok relevantný pre dodávateľov, ktorí nie sú zdravotnícki pracovníci.

Dozvedieť sa viac (PDF 0.3 MB)