Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov je pre našu spoločnosť dôležité. Nežiaduci účinok lieku je akýkoľvek nežiaduci stav u pacienta, ktorému bol podaný liek, ktorý mohol, ale nemusel byť spôsobený liečbou týmto liekom.

Nežiaducim účinkom teda môže byť akýkoľvek nepriaznivý alebo nezamýšľaný príznak, symptóm alebo choroba spojená s užívaním lieku, reakcia na liek, ktorá je škodlivá a nechcená.

Prečo hlásiť nežiaduce účinky

Hlásením podozrení na nežiaduce účinky liekov spoločnosti Novartis pomáhate zaistiť bezpečnosť našich produktov a našich pacientov. Vaše informácie umožnia tiež spoločnosti Novartis splniť si oznamovacie povinnosti voči zdravotníckym orgánom, ktoré si vyžadujú, aby sme poskytovali informácie o nežiaducich účinkoch našich liekov- a to aj v prípadoch, keď vzťah medzi liekom a účinkom nie je preukázaný.

Ak vy alebo osoba, ktorú nahlasujete, v súčasnosti trpí nežiaducimi účinkami, mali by ste pred nahlásením nežiaduceho účinku kontaktovať svojho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka.

Formy hlásenia

V prípade, že chcete nahlásiť podozrenie na nežiaduci účinok lieku spoločnosti Novartis, kontaktujte nás čo najskôr mailom na adrese [email protected]. Uveďte, prosím, akého lieku sa nežiaduci účinok týka, popis reakcie na liek, ktorú pokladáte za nežiaduci účinok, či ste pacient alebo zdravotnícky pracovník a špecifický identifikačný údaj pacienta, u ktorého došlo k výskytu nežiaduceho účinku (napr. pohlavie, vek, iniciálky, dátum narodenia).

Ďalšou možnosťou pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov je hlásiť podozrenie na nežiaduci účinok lieku pomocou formulára na stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv https://www.sukl.sk/.