766 miliónov životov sme v roku 2021 ovplyvnili našimi produktmi. Na to sme, samozrejme, veľmi hrdí, ale napriek tomu sa potrebujeme pýtať samých seba: Ako môžeme meniť modernú medicínu v tomto čase rýchlych digitálnych zmien a technologických transformácií?

Veríme tomu, že odpovede nájdeme, keď vytvoríme inšpiratívne prostredie, v ktorom budeme spájať zvedavých, odvážnych ľudí, ktorí sú schopní spolupracovať, keď dostaneme možnosť preskúmať silu a potenciál dát a digitálnych nástrojov, keď máme priestor riskovať, že zlyháme, ak sa nebojíme zmysluplných rizík, keď máme slobodu zdieľať nové nápady, ktoré nám otvoria nové cesty k uskutočňovaniu vecí a keď sme obklopení tímami, ktoré sú rovnako odhodlané meniť životy ľudí tvrdou prácou na celosvetovo najväčších medicínskych otázkach.

Účastníci nášho Trainee Programu sú postavení pred výzvu ukázať a napĺňať svoj kariérny potenciál. Majú možnosť pracovať s našimi vrcholovými manažérmi z rôznych oddelení a získavajú podporu od odborníkov z rôznych oblastí. Prostredníctvom rotácií získavajú skúsenosti z fungovania viacerých tímov a vedia tak naštartovať svoju kariéru, ktorá ich bude rozvíjať pracovne aj osobnostne.

Naši trainee kolegovia sú absolventi, ktorých ženie vpred zmysel toho, čo robíme a neustále hľadajú nové myšlienky a nápady, ktoré môžu pomôcť našim pacientom a zákazníkom. Sú schopní pracovať samostatne aj spolupracovať v rôznych tímoch. Podporujeme ich v dosahovaní profesionálnych aj osobných cieľov a pomôžeme im stať sa lídrom, ktorý bude vedieť so svojím tímom dosahovať stanovené ciele. Trainee kolegovia v spoločnosti Novartis sú odvážni a vytrvalí vo svojom úsilí. Sú súčasťou prostredia, v ktorom kombinácia inovácií a vysokej profesionality je v centre všetkého, čo robíme, lebo to nám umožňuje meniť našu spoločnosť.

Prvý ročník nášho Trainee programu začal v októbri 2019. Jeho úspech sa odzrkadľuje v kariérach prvých trainee kolegov, ktorí po skončení programu pokračujú pracovať v spoločnosti Novartis na rôznych odborných pozíciách. V súčasnosti prebieha druhý turnus Trainee programu a my veríme, že tento program má ešte dlhú budúcnosť pred sebou. Ak momentálne prebieha výber nových absolventov, otvorenú pozíciu nájdete v časti Ponuka pracovných pozícií.