Novartis Slovakia s.r.o. poskytol grant vo výške 240 000 EUR Slovenskému červenému krížu – územný spolok Bratislava-mesto na podporu donášky teplého jedla rizikovým skupinám obyvateľov zasiahnutých pandémiou COVID-19.

Nasledujúce tri mesiace, Slovenský červený kríž – územný spolok Bratislava-mesto, pripraví a sprostredkuje donášku teplého jedla každý týždeň tisíc seniorom, zdravotne ťažko postihnutým a ľuďom v domácej karanténe. Teplé jedlo bude primárne distribuované formou donášky, v malom množstve bude umožnený odber aj formou výdajných okienok. Teplé jedlo (primárne obedy) bude vždy čerstvo navarené, pripravené podľa epidemiologických požiadaviek a hygienicky zabalené v jednorázovom obale.

Novartis Slovakia poskytol grant Slovenskému červenému krížu

Pani Mateja Čotar, Country President spoločnosti Novartis Slovakia, komentuje túto humanitárnu aktivitu slovami:

"My v Novartise sa staráme o pacientov, o našich zamestnancov, pracovníkov v zdravotníctve, ale aj o naše rodiny a priateľov. Počas tohto bezprecedentného pandemického obdobia by sme chceli podporiť najzraniteľnejšie skupiny našej spoločnosti; staršie osoby, ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a iných zasiahnutých domácou karanténou a v núdzi. Som nesmierne hrdá na svoj tím, že môžeme toto partnerstvo so Slovenským Červeným Krížom v Bratislave realizovať v takom krátkom čase a som viac ako presvedčená o tom, že tento dar sa využije tým najlepším možným spôsobom."

PhDr. Pavlína Melichárová, riaditeľka Slovenského Červeného Kríža, územný spolok Bratislava-mesto dodáva:

"Oceňujeme podporu, ktorú nám poskytla spoločnosť Novartis Slovakia. Môžeme tak zabezpečiť až 1000 čerstvých obedov týždenne počas troch mesiacov mnohým obyvateľom Bratislavy, ktorých sa najviac dotýka súčasná pandemická situácia. Veľmi si vážime, že Slovenský Červený kríž v Bratislave môže byť súčasťou takéhoto úžasného projektu humanitárnej pomoci.”

V prípade otázok, kontaktujte prosím riaditeľku Slovenského Červeného Kríža – územný spolok Bratislava-mesto, pani PhDr. Pavlínu Melichárovú na: http://bratislava.redcross.sk/kontakt.

Novartis Slovakia poskytol grant Slovenskému červenému krížu
Novartis Slovakia poskytol grant Slovenskému červenému krížu
Novartis Slovakia poskytol grant Slovenskému červenému krížu
Novartis Slovakia poskytol grant Slovenskému červenému krížu