Spoločnosť Novartis spolupracuje s komunitami pacientov po celom svete, aby získala informácie, ktoré môžu zlepšiť a predĺžiť životy ľudí. Naše značné investície do výskumu a vývoja podporujú náš záväzok využívať vedecky podložené inovácie na riešenie najnáročnejších zdravotných problémov súčasnosti. Jedine spoluprácou môžeme dosiahnuť zlepšenie výsledkov liečby pre pacientov a zmeniť prax medicíny.
Žena v čakárni zapisujúca si poznámky

Záväzok pacientom a opatrovateľom

Uvedomujeme si dôležitosť toho, aby pacienti a ich opatrovatelia rozumeli tomu, čo môžu od spoločnosti Novartis očakávať.

Štyri piliere nášho záväzku

Rešpektovanie a pochopenie perspektívy pacientskej komunity

Rešpektovanie a pochopenie perspektívy pacientskej komunity

Rozšírenie prístupu k našim liekom

Rozšírenie prístupu k našim liekom 

Zodpovedné vykonávanie klinických skúšaní

Zodpovedné vykonávanie klinických skúšaní 

Uvedomenie si dôležitosti transparentnosti a podávania správ

Uvedomenie si dôležitosti transparentnosti a podávania správ

Webové stránky pre pacientov