Je nás viac než 100-tisíc, každý z nás má svoj jedinečný príbeh. Spolu tak budujeme rôznorodé a zároveň inkluzívne pracovisko, kde každý z nás môže byť tým najlepším a pritom sám sebou, aby sme mohli spoločne objaviť viac, osloviť komunity, o ktoré nie je dostatočne postarané a pretvárať medicínu.

V Novartise sa snažíme vybudovať pracovisko, ktoré umožní všetkým našim spolupracovníkom dosiahnuť svoj plný potenciál. Preto sme sa verejne zaviazali k dosiahnutiu rodovej rovnováhy v manažmente do roku 2023 a v roku 2018 sme sa pripojili k medzinárodnej koalícii Equal Pay International Coalition (EPIC). Zistite viac o našich záväzkoch.

Snažíme sa vzdelávať našich ľudí v oblasti inkluzivity a poskytujeme všetkým spolupracovníkom rovnocenné príležitosti, aby mohli prispieť k úspechu našej spoločnosti a zároveň napredovať vo svojej kariére. Budujeme kultúru, ktorá podnecuje zvedavosť a podporuje príležitosti učiť sa a prijať rôzne perspektívy.

Zameriame sa na rozvoj sebavedomých lídrov, ktorí posilňujú rôznorodé tímy a podporujú prostredie, kde sa každý cíti vypočutý, rešpektovaný a vážený. Pripravili sme zdroje, ktoré pomáhajú našim lídrom reflektovať na ich vlastné inkluzívne správanie a pomáhajú im porozumieť nevedomým zaujatostiam, ako aj kultivovať zvedavosť a podporovať spolupatričnosť v tíme. To zahŕňa aktívne počúvanie, inkluzívne plánovanie a rozhodovanie.