Naše tímy zodpovedné za jednotlivé terapeutické oblasti spolupracujú naprieč vedeckými disciplínami a organizáciami na podporu našej misie zlepšiť a predĺžiť životy ľudí.

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM)

Vlhká forma VPDM je najčastejšou príčinou straty zraku u ľudí nad 50 rokov. Dochádza pri nej k strate centrálneho videnia a schopnosti čítať. Pri pokročilých formách môže nastať až praktická slepota.