Novartis je inovatívna farmaceutická spoločnosť. Každý deň sa snažíme pretvárať medicínu tak, aby sme zlepšili a predĺžili životy ľudí a umožnili pacientom, zdravotníckym pracovníkom a spoločnostiam čeliť vážnym chorobám. Naše lieky sa dostávajú k viac než 250 miliónom ľudí po celom svete.
Pacientka na vyšetrení u lekára

Náš cieľ

Pretvárať medicínu a zlepšovať a predlžovať život ľudí.

Vedkyňa pracujúca v laboratóriu

Naša vízia

Stať sa najhodnotnejšou a najdôveryhodnejšou farmaceutickou spoločnosťou na svete.

Pracovná porada

Naša stratégia

Dodávať vysoko hodnotné lieky, ktoré zmierňujú najväčšie bremeno spoločnosti z hľadiska chorôb, a to prostredníctvom technologického vedenia vo výskume a vývoji a nových prístupov v oblasti dostupnosti.

Naša stopa

78

tisíc zamestnancov*

130

krajín**

250m+

pacientov, ku ktorým sa dostala naša liečba***

Zameriavame sa na hlavné terapeutické oblasti s vysokým nedostatkom liečby 

u pacientov

a technologické platformy, ktoré umožňujú revolučné inovatívne terapie

Ikona

Chémia

Chémia je aj objavovanie malých syntetických molekúl, ktoré môžu byť optimalizované ako liečivá.

Ikona

Bioterapeutiká

Biologiká sú lieky odvodené z makromolekúl, ktoré majú dôležité biologické funkcie v živých organizmoch, sú starostlivo navrhnuté na liečbu konkrétnych ochorení.

Ikona

xRNA

RNA terapie využívajú rôzne formy ribonukleovej kyseliny (RNA) na modifikáciu biologických dráh v tele s cieľom liečiť alebo vyliečiť konkrétne choroby.

Ikona

Radioligandová terapia

Radioligandová terapia poskytuje presne cielené ožiarenie nádorových buniek v tele s cieľom minimalizovať poškodenie okolitého tkaniva.

Ikona

Génová a bunková terapia

Génové terapie modifikujú časť genetického kódu pacienta s cieľom pomôcť pri liečbe dedične podmienených chorôb. Bunkové terapie liečba choroby obnovením alebo zmenou určitých typov buniek alebo použitím buniek na prenášanie terapie v tele.

V tejto novej ére sme pripravení. Poďme spoločne pretvárať medicínu, 

aby sme zlepšili a predĺžili životy ľudí.

* na základe dát z roku 2022, s výnimkou zamestnancov spoločnosti Sandoz

** na základe dát z roku 2022, s výnimkou spoločnosti Sandoz

*** na základe dát z roku 2022, s výnimkou spoločnosti Sandoz: k 236 miliónom pacientov sa dostali naše inovatívne lieky, k 54 miliónom pacientov prostredníctvom iniciatívy Novartis Global Health, ktorá sa zameriava na transformáciu zdravia v nízko a stredne príjmových krajinách