Od 10.marca sme celá spoločnosť na Slovensku prešli na prácu z domu a začali sme plne fungovať virtuálnou formou. Režim, v ktorom pracujeme od tohto obdobia, nám na jednej strane neumožňuje zúčastňovať sa osobných stretnutí a spoločných mítingov, na druhej strane nám však vytvoril priestor na iné spôsoby fungovania a aktivity, ktoré sú rovnako veľmi dôležité.

Preto sme hneď počas prvých dní pripravili pre kolegov prehľad možností, ako sa môžu digitálne rozvíjať a vzdelávať. Materiály si môžu nájsť podľa témy, ktorá ich zaujíma spomedzi mnohých programov, ktoré im ako spoločnosť Novartis poskytujeme. Neskôr sme priniesli množstvo videí s inšpiratívnymi rozhovormi, tipmi a trikmi, ako zvládať tieto dni doma s našimi rodinami či vtipné príbehy o tom, ako sa nám to niekedy zvládať nedarí.

Práca z domu, Novartis Slovakia

Zároveň sme radi, že od 11.mája prinášame možnosť flexibilného návratu do práce za presných hygienických podmienok a umožňujeme tak tým, ktorí potrebujú pracovať z kancelárie, túto možnosť využiť. Keďže bezpečnosť a zdravie sú našimi prioritami, nikto nie je nútený ísť fyzicky do práce, ale naďalej pokračujeme všetci v digitálnej forme komunikácie.

Toto náročné obdobie nás už veľa naučilo, paradoxne nás viac zblížilo, vďaka spolupráci a rešpektu. Sme hrdí na to, že tvoríme tím ľudí, ktorí dokážu vidieť v náročných časoch nové príležitosti.