Prostredníctvom našej hlavnej činnosti- objavovania, vývoja a podporovania inovatívnych liečebných postupov- sme pomáhali predchádzať chorobám a liečiť ich, zmierňovať utrpenie a zlepšovať kvalitu života ľudí na celom svete.

Narastaním veľkosti a komplexnosti svetových výziev v oblasti zdravotnej starostlivosti však musíme rozšíriť náš rozsah a vplyv ešte viac tým, že sa budeme pýtať: Ako môžeme efektívne riešiť potreby populácie s nedostatočnou starostlivosťou? Ako môžeme priniesť výhody našich liekov väčšiemu počtu ľudí? A ako to môžeme urobiť spôsobom, ktorý je pre naše pôsobenie udržateľný?

Hand holding two medicine bottles

Začína to zásadným posunom v spôsobe, akým fungujeme – prepracovaním nových spôsobov, ako preklenúť priepasť medzi tými, ktorí majú prístup k zásadným inováciám v oblasti zdravotnej starostlivosti a tými, ktorí ho nemajú.

Zaviazali sme sa priniesť viac našich liekov väčšiemu počtu ľudí bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Pre všetky naše nové lieky budeme systematicky integrovať prístupové stratégie do toho, ako ich skúmame, vyvíjame a dodávame globálne, aby sme sa dostali k pacientom s nedostatočnou starostlivosťou bez ohľadu na to, kde žijú. To bude kľúčovým meradlom úspechu našich lídrov a zamestnancov.

Aké kroky k tomu robíme, si môžete prečítať tu