Poskytovanie zdravotnej starostlivosti si vyžaduje vysokú úroveň dôvery a práve tá je základom nášho úspechu. Aby sme dosiahli naše ambície stať sa najuznávanejšou a najúspešnejšou zdravotníckou spoločnosťou na svete, musíme si získať a udržať dôveru kľúčových zainteresovaných strán – ľudí, s ktorými pracujeme, a pacientov, pre ktorých pracujeme na zlepšovaní prístupu k zdravotnej starostlivosti.

Transparentné vykazovanie prevodov hodnôt je už mnoho rokov ústrednou súčasťou nášho záväzku. Zverejňujeme výročnú správu Novartis in Society Integrated Report, ktorá zahŕňa naše podnikanie, stratégiu a výkonnosť. Zverejňujeme aj dodatočné informácie vrátane platieb zdravotníckym pracovníkom, organizáciám a skupinám pacientov, ako aj výsledky klinických štúdií.

Naším celkovým cieľom je zvýšiť našu transparentnosť tak, aby sme splnili potreby a očakávania našich akcionárov. Učiníme tak tým, že im ponúkneme jednoduchý prístup ku kľúčovým údajom o dôležitých oblastiach nášho podnikania.