Naše pôsobenie v oblasti inovatívnych liekov tvoria dve samostatné komerčné organizácie, Innovative Medicines International, do ktorej patrí aj Novartis Slovakia, a Innovative Medicines US.

Hlavné terapeutické oblasti

  • Kardiovaskulárne choroby

Kardiovaskulárne ochorenia sú globálnym zdravotníckym problémom. V dôsledku kardiovaskulárnych ochorení sú miliardy ľudí po celom svete zasiahnuté fyzicky, emocionálne aj finančne. Aj v 21. storočí zostávajú kardiovaskulárne ochorenia celosvetovou aj slovenskou hlavnou príčinou predčasných úmrtí. Vďaka kombinácii nášho posolstva, globálneho dosahu a popredného vedeckého úsilia má spoločnosť Novartis jedinečnú pozíciu, aby pomohla zmeniť túto situáciu.

Naše úsilie spočíva najmä vo využívaní včasnej intervencie a vývoji priekopníckych liečebných postupov, ktoré cielia na prevenciu aj manažment kardiovaskulárnych ochorení. Centrom nášho záujmu je hľadanie nových spôsobov prístupu pacientov ku inovatívnej terapii. Naším cieľom je znížiť a v konečnom dôsledku zastaviť predčasné úmrtia a invaliditu v dôsledku týchto ochorení.

Čítajte viac: Kardiologické ochorenia

Kardiovaskulárny a metabolický výskum v Novartise

  • Hematológia

Spoločnosť Novartis sa zaviazala zmeniť životy ľudí s rakovinou krvi a život ohrozujúcimi poruchami krvi. Spolu so svojimi partnermi vo výskume vedie naša spoločnosť éru cielených terapií rakoviny a skúma, ako by tieto lieky mohli zmeniť výsledky pacientov.

Čítajte viac: Hematoonkologické ochorenia

  • Onkológia (Solídne nádory)

Rakovina je vynaliezavý nepriateľ, ktorý používa molekulárne triky, aby sa vyhol liekom a imunitnému systému človeka. Úsilie bojovať proti nej rýchlo napreduje a stále viac pacientov žije s rakovinou dlhšie ako kedykoľvek predtým. Napriek tomu je úmrtnosť na rakovinu stále príliš vysoká, najmä u pacientov s pokročilými malignitami. Onkologický tím vyvíja rozsiahle portfólio liečebných postupov, ktoré selektívne ničia nádory a prekonávajú ich obranné mechanizmy.

Čítajte viac: Onkologické ochorenia

  • Imunológia

Spoločnosť Novartis sa zameriava na zlepšenie výsledkov a života ľudí postihnutých bolestivými a oslabujúcimi imunologickými stavmi. Výsledkom je, že sme už pomohli transformovať štandard starostlivosti o deti a dospelých trpiacimi ochoreniami, ako je ložisková psoriáza, hidradenitída (hidradenitis suppurativa), psoriatická artritída, chronická spontánna urtikária, axiálna spondyloartritída, juvenilná idiopatická artritída, zahŕňajúca artritídu spojenú s entezitídou (zápalové postihnutie kĺbov a šliach je charakteristickou črtou spondyloartropatie a primárnym miestom lézie) a juvenilnú psoriatickú artritídu a množstvo zriedkavých autoimunitných zápalových ochorení. 

Naďalej sa zameriavame na komplexné, menej preskúmané imunologické ochorenia, kde existuje významná nenaplnená medicínska potreba, ako je Sjögrenov syndróm, systémový lupus erythematosus a osteoartritída.

Čítajte viac: Imunologické ochorenia

  • Neurológia

Neurologickými ochoreniami sa zaoberáme už viac ako 80 rokov. Základom toho, čo robíme, je predovšetkým partnerstvo s pacientmi, zdravotníckymi pracovníkmi a zdravotníckymi systémami s cieľom poskytovať riešenia a liečby, ktoré menia život. Spoločne môžeme inovovať, aby sme pretvárali neurológiu a zlepšili životy ľudí.

Čítajte viac: Neurologické ochorenia


Oftalmológia

Pretvárame liečbu a prevenciu zrakového postihnutia a slepoty. Naším cieľom je vyvinúť lieky a technológie, ktoré menia život.

Čítajte viac: Oftalmologické ochorenia

Respirológia

V spoločnosti Novartis sa zameriavame na zlepšenie životov stoviek miliónov ľudí s ochoreniami dýchacích ciest vrátane chronickej obštrukčnej poruchy pľúc (CHOCHP) a ťažkej alergickej astmy.

Čítajte viac: Respiračné ochorenia


Vedkyňa pracujúca v laboratóriu

Génová terapia

Liečba spinálnej muskulárnej atrofie, dedičných dystrofií sietnice či CAR-T bunková liečba patria medzi terapie, vďaka ktorým je možné nahradením poškodeného génu ovplyvniť priebeh ochorenia.