Familie som tar en kakaopause på fjelltur

Novartis i Norge

Novartis er et av Norges største legemiddelselskap. Vi forsker og utvikler legemidler innen et bredt spekter av terapiområder, som kreft, og kroniske- og sjeldne sykdommer. Vi er en stolt samarbeidspartner for nye løsninger i helsesektoren. 

Vårt løfte til pasienter og pårørende

Vårt løfte til pasienter og pårørende

Pasienter og pårørende skal vite hva de kan forvente seg av oss. Vi forsker innen nye og innovative områder hvor vår innsats kan være til størst nytte.