Budova sídla Novartis Slovakia v Bratislave

O spoločnosti Novartis Slovakia

Pozývame vás, aby ste sa dozvedeli viac o spoločnosti Novartis a našom vplyve na pacientov, ich rodiny a komunity.

Žena v čakárni zapisujúca si poznámky

Záväzok pacientom a ich opatrovateľom

Spolupracujeme s komunitou pacientov po celom svete, aby sme objavili nové spôsoby, ako zlepšiť a predĺžiť životy ľudí.

Shanelle Gabriel spending time with her father in New York

Novartis in Society Integrated Report 2023

Táto správa obsahuje náš biznis, stratégiu a výkonnosť. Zvýrazňuje pokrok v rámci našich cieľov v oblasti spoločenskej zodpovednosti a popisuje, ako vytvárame udržateľnú hodnotu pre rôzne zainteresované strany. Riadi sa požiadavkami Švajčiarskeho zákonníka záväzkov a rámcov a štandardov dobrovoľného zverejňovania správ.