Pravidelne prehodnocujeme spôsob, akým pracujeme a vytvárame našu pracovnú kultúru tak, aby nám pomohla dostať z nás to najlepšie a umožnila nám nasledovať náš cieľ pretvárať medicínu s cieľom zlepšiť a predĺžiť život ľudí. Veríme, že dokážeme podnietiť inovácie, výkon a reputáciu a zlepšiť pracovné skúsenosti našich ľudí transformáciou našej kultúry tak, aby bola ešte viac inšpiratívna, zvedavá a "unbossed".

Inšpirujeme našich ľudí. V spoločnosti Novartis vnímame “Rozvíjanie potenciálu našich ľudí” ako kľúčovú prioritu a dôležitý katalyzátor pre inováciu, výkon a reputáciu, ako aj zlepšovanie pracovných skúseností našich ľudí.

Našou snahou je podporovať inšpiratívne, zvedavé a "unbossed" prostredie, kde ľudia môžu naplno využiť svoj potenciál, vážiť si rôzne perspektívy a v konečnom dôsledku byť tou najlepšou verziou seba samého každý deň.

Recepcia spoločnosti Novartis Slovakia

Ponúkame vysokú mieru flexibility v rámci hybridného modelu práce, kedy zamestnanci rozdeľujú svoj pracovný čas medzi interaktívnu prácu s kolegami v kancelárii a tiež možnosť využívať prácu z domu. Prilákanie a udržanie rôznorodých talentov je základom našej stratégie zameranej na talenty.

Vieme, že naši ľudia sú výnimoční a že náš úspech závisí od rôznorodých zručností, skúseností a odborných znalostí. Preto našich zamestnancov povzbudzujeme, aby prevzali zodpovednosť za svoju kariéru, pričom im ponúkame príležitosti v celej spoločnosti, aby mohli rozvíjať svoje zručnosti a naplno využiť svoj potenciál. Sedem z desiatich pracovných príležitostí v spoločnosti Novartis je obsadených našimi internými kolegami.

Všetci naši zamestnanci majú prístup k programom rozvoja kariéry a talentu, rekvalifikácií a zlepšovania svojich zručností. Takto uspokojujeme potreby rastu jednotlivca, ale aj nášho podnikania v inkluzívnom prostredí, ktoré vyzdvihuje rozmanitosť.