Zvedavosť je jednou z našich hodnôt, pretože zvedavé mysle s neustálou túžbou učiť sa, poháňajú vývoj inovatívnych liekov a prelomových riešení v oblasti zdravotnej starostlivosti.

V spoločnosti Novartis sa preto snažíme ponúkať čo najlepšie príležitosti na vzdelávanie a rozvoj, aby sme túto zvedavosť v ľuďoch prebudili.

Veríme, že naša schopnosť inovovať je kľúčovou konkurenčnou výhodou a na udržanie tempa potrebujeme nový spôsob myslenia, nové nástroje a zručnosti, ktoré nám pomôžu zvládnuť nejednoznačnosť, komplexnosť a neustálu zmenu. Zatiaľ čo úlohy, ktoré nás čakajú zajtra, sú nepredvídateľné, existujú ľudské schopnosti, ktoré si preniesť so sebou dokážeme, a to je zvedavosť, adaptívne riešenie problémov, kreativita a empatia.

Preto sa chceme uistiť, že zvedavosť a kreativita nebudú potlačené, keďže naším cieľom je ponúknuť tie najlepšie príležitosti na vzdelávanie a rozvoj.

Novartis Slovakia v Bratislave

Učenie ako zámer - investujeme do odstraňovania prekážok učenia a povzbudzujeme každého zamestnanca, aby venoval 5% svojho času učeniu, vzdelávaniu a rozvoju zručností bez ohľadu na rolu, pozíciu v rámci spoločnosti alebo miesto výkonu práce.

Našich ľudí rozvíjame v každej fáze ich kariéry v Novartise, čím podporujeme aj naše obchodné a osobné ciele.

Novartis Learning Institute pomáha formovať osobný rozvoj a vzdelávacie príležitosti a zahŕňa:

  • Portfólio vzdelávacích programov, ktoré vám pomôžu podporiť váš rast, stať sa inovátorom, pretvárať medicínu a dozvedieť sa o úlohe Novartisu v rámci našej spoločnosti
  • Príležitosti učiť sa, rásť a získať certifikáciu v nových zručnostiach pomocou:
    • Coursera s prístupom k viac než 3500 kurzov z viac než 190 renomovaných svetových univerzít a popredných svetových lídrov v 10 jazykoch- vrátane prístupu k prvému plne financovanému magisterskému programu v odbore dátových vied na svete s podporou Coursera na University of Michigan a University of Illinois.
    • LinkedIn Learning s prístupom k viac než 14 500 video programov od popredných svetových odborníkov zameraných na najnovšie zručnosti.
  • Digital Hub stimuluje nové digitálne zručnosti a spôsoby práce – nové technológie prijíma ako príležitosti, nie hrozby.

Veríme, že láska k učeniu rastie, keď ju zdieľame s našimi komunitami a ak sme zvedaví spolu, budú z toho benefitovať všetci. (#wearecurious).