Pacientske organizácie, ktorým bola poskytnutá finančná, nefinančná alebo nepriama pomoc:

Metodika spoločnosti Novartis pre pacientske organizácie (PDF, 0.3 MB)