Spoločnosť Novartis je hrdá na viacero ocenení za pokrokové objavy a prínos v oblasti výskumu a vývoja, vynikajúce pracovné prostredie a taktiež aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Access to Medicine Index

Access to Medicine Index hodnotí dvadsať najväčších globálnych farmaceutických spoločností podľa toho, aké úsilie vynakladajú na zjednodušenie prístupu k ich produktom.

V roku 2021 sme v rámci tohto indexu získali 2. miesto.

Dow Jones Sustainability Index

Dow Jones Sustainability Index meria viac ako 2000 verejne obchodovateľných spoločností na základe ich ekonomického, environmentálneho a sociálneho výkonu.

V posledných rokoch dosahujeme veľmi vysoké skóre vo farmaceutickom priemysle v tomto indexe.

Thomson Reuters D&I Index

Thomson Reuters D&I Index odhaľuje 100 najrôznorodejších a najinkluzívnejších organizácií.

V roku 2021 sme v rebríčku získali 2. miesto, na ktoré sme sa dostali zo 6. priečky v roku 2017.

Fortune World´s Most Admired Companies

V merítku najviac obdivovaných spoločnosti vo farmaceutickom sektore na celom svete sme v roku 2021 získali 3. miesto.

Viac o týchto oceneniach i o mnohých ďalších sa dozviete na globálnej stránke spoločnosti.