S cieľom zabezpečiť zodpovednosť vedenia každej Novartis organizácie v danej krajine, zahŕňa náš vrcholový manažment otázky integrity a súladu s pravidlami do pravidelných interných kontrol.

Pracujeme na tom, aby sme proaktívne identifikovali a spravovali riziká, aby bolo možné ich preskúmať a prediskutovať na príslušnej úrovni manažmentu.

Naším cieľom je udržiavať konzistentné štandardy obchodných praktík v spoločnosti Novartis, čo nám v konečnom dôsledku umožňí poskytnúť tú najlepšiu možnú starostlivosť pre pacientov na celom svete.

Funkcia Ethics, Risk & Compliance (ERC) navrhuje a implementuje programy dodržiavania predpisov. Každá divízia a skupina Novartis má vedúceho ERC, ktorý riadi implementáciu týchto programov s cieľom zabezpečiť etické obchodné praktiky všetkých zamestnancov.