V spoločnosti Novartis sa zaväzujeme dodržiavať vysoké štandardy etického správania a udržiavať dôveru našich pacientov a zainteresovaných strán. Našou víziou je byť najhodnotnejšou a najdôveryhodnejšou medicínskou spoločnosťou na svete, a to si vyžaduje konzistentné a dôkladné dodržiavanie etických obchodných praktík.

Globálna funkcia Ethics, Risk & Compliance (ERC) zohráva kľúčovú úlohu pri navrhovaní a udržiavaní nášho robustného systému dodržiavania pravidiel a predpisov. Pobočka Novartis v každej krajine je zodpovedná za jeho implementáciu a udržiavanie, s dôrazom na zabezpečenie toho, aby všetci zamestnanci konali s integritou a dodržiavali platné zákony a predpisy. 

Uvedomujeme si, že zodpovednosť je kľúčovou pri udržiavaní etických štandardov vo všetkých našich pobočkách. V rámci našich štandardných biznis revízií vedenie spoločnosti pravidelne preskúmava dodržiavanie integrity a pravidiel. Chceme tak zabezpečiť, aby naše záväzky voči etickým obchodným praktikám zostali nespochybniteľné. 

Tým, že prioritizujeme dodržiavanie pravidiel a predpisov a etické správanie, sme presvedčení, že budeme schopní aj naďalej poskytovať tú najlepšiu možnú starostlivosť pacientom na celom svete a splniť našu víziu stať sa najhodnotnejšou a najdôveryhodnejšou medicínskou spoločnosťou na svete.