V spoločnosti Novartis sa zaväzujeme pôsobiť v našom biznise eticky a s integritou. 

Naša smernica “Doing Business Ethically” spolu so súvisiacou platformou BeSure slúžia ako silná pripomienka našich základných hodnôt a princípov a nášho trvalého záväzku k zodpovedným obchodným praktikám.

 Uvedomujeme si dôležitosť udržiavania dôvery našich zainteresovaných strán a odmietame sa zúčastňovať akýchkoľvek aktivít, ktoré by ohrozili naše etické štandardy. Náš Etický kódex explicitne zakazuje akékoľvek podplácanie a korupciu, zároveň sme odhodlaní dodržiavať zodpovedné marketingové praktiky vo všetkých našich interakciách so zainteresovanými stranami. 

Dodržiavaním vysokých etických štandardov zabezpečujeme, že naše obchodné praktiky odrážajú náš záväzok voči pacientom a našej misii zlepšovať ich životy. Prostredníctvom našej smernice “Doing Business Ethically” a platforme BeSure zostávame ostražití a zodpovední za všetky naše interakcie a naďalej sa zaväzujeme neustále zlepšovať naše etické štandardy a praktiky.