Na Slovensku robíme klinické skúšania už viac ako 20 rokov.

Oddelenie klinických skúšaní na Slovensku patrí v rámci spoločnosti Novartis medzi najvýkonnejšie, s najväčším počtom pacientov v prebiehajúcich klinických skúšaniach na obyvateľa. Dôvodom je najmä dôvera pacientov a vysoký počet zapojených lekárov, ochotných spolupracovať na klinickom výskume a liečiť novými inovatívnymi liekmi pred ich uvedením do praxe.

Nové lieky skúmame najmä v týchto terapeutických oblastiach: kardiovaskulárne choroby, systémové zápalové choroby, roztrúsená skleróza, karcinóm pľúc, rakovina prsníka, myelocytová leukémia, raritné ochorenia obličiek. Veľmi špecifický výskum realizujeme v rámci cielenej protinádorovej, tzv. rádioligandovej liečby karcinómu prostaty.

Klinické skúšania na Slovensku