Dlhodobo sa venujeme výskumu liečiv pre pacientov s ochoreniami srdca a ciev, ktoré sú spočiatku veľmi nenápadné, nebolia a pacienti nepociťujú zásadné obmedzenia. Ich výskyt je však veľmi vysoký a sú najčastejšou príčinou smrti na Slovensku.

Zvýšenú pozornosť venujeme hlavne hľadaniu nových možností pre liečbu chronického srdcového zlyhávania. Spomedzi kardiovaskulárnych má práve toto ochorenie najhorší trend a trpí ním približne stotisíc pacientov. Naša liečba chráni srdcia týchto pacientov a posilňuje ich.

Chronické srdcové zlyhávanie

Pre kardiovaskulárnych pacientov prinášame inovatívne lieky, ktoré zlepšujú kvalitu života pacientov. Lieky, ktoré im pomôžu opäť aktívne žiť, tráviť čas v kruhu rodiny, venovať sa záľubám a činnostiam, ktoré si kvôli ochoreniu odopierali.

Rovnako intenzívne sa venujeme zvyšovaniu povedomia ľudí o ochoreniach srdca a chronickom srdcovom zlyhávaní. Príznaky sú často veľmi neurčité, je dôležité ich rozpoznať a upozorniť na ne včas. Skoré rozpoznanie ochorenia spoločne s modernou, inovatívnou liečbou výrazne zlepšujú ďalšiu prognózu pacientov.

Chronické srdcové zlyhávanie je dlhodobým ochorením, pri ktorom srdce slabne, až napokon nie je schopné čerpať krv a zásobovať tkanivá a orgány kyslíkom. Toto ochorenie môže byť spôsobené vrodenou poruchou srdca. Pacienti si ho môžu veľmi často privodiť aj sami, a to nesprávnym životným štýlom, nadmerným požívaním alkoholu či drog. Medzi rizikové faktory patrí viacero ochorení, hlavne však vysoký krvný tlak, cukrovka, obezita či už prekonané infarkty.

Najčastejšie sa prejavuje zvýšenou dýchavicou, opuchom končatín, hlavne členkov a celkovou slabosťou a únavou. Ochorenie je sprevádzané postupným zhoršovaním kvality života, obmedzovaním fyzických aktivít a častými hospitalizáciami, ktorých je ročne až 26 000.

Zdravé srdce (vľavo) a srdce s ochorením srdcového zlyhávania (vpravo)

Zdravé srdce (vľavo) a srdce s ochorením srdcového zlyhávania (vpravo)

Na Slovensku týmto ochorením trpí stotisíc pacientov. Miera ich prežívania je veľmi nízka, až polovica z nich do 5 rokov umiera.

Adekvátna liečba chráni srdcia týchto pacientov, posilňuje ich. Mnohí pacienti vďaka tomu opäť aktívne trávia čas so svojou rodinou, majú silu venovať sa koníčkom, ktorých sa kvôli chorobe museli vzdať. Správne nastavená liečba ich chráni pred hospitalizáciou, ako aj náhlym úmrtím a dáva pacientom možnosť žiť kvalitnejší a dlhší život.

Kardiovaskulárny a metabolický výskum v Novartise

Naši vedci vyvíjajú široké portfólio terapií zameraných na prevenciu, spomalenie alebo zvrátenie týchto ochorení.

Čítajte viac

Ateroskleróza - ochorenie tepien

Na Slovensku ako aj v iných vyspelých krajinách stále najčastejšie zomierame na srdcovo - cievne ochorenia. Aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenia (ASKVO) sú zodpovedné za približne 85% kardiovaskulárnych ochorení a predstavujú 21.000 úmrtí ročne v našej krajine.

Ateroskleróza je definovaná ako hromadenie tuku vo vnútornej výstelke tepien, známe aj ako „aterosklerotické plaky“. Tieto plaky sú dôsledkom nahromadenia „zlého cholesterolu“ (LDL cholesterolu) v priebehu času. Keď choroba postupuje, väčšina ľudí nemá výrazné príznaky, až kým sa aterosklerotický plak neočakávane neodtrhne a spôsobí infarkt alebo mozgovú príhodu. Odhaduje sa, že každý štvrtý prípad odtrhnutia predstavuje opakovanú príhodu.

Poďme sa bližšie pozrieť, čo spôsobuje zvýšená hladina LDL cholesterolu. Dostáva sa do stien ciev, kde sa usadzuje a tvorí tam depozity, ktoré priťahujú rôzne bunky. Mení sa vlastnosť cievy, tá sa v mieste usadeniny zužuje a znižuje sa prietok krvi. Cieva sa môže úplne upchať a vzniká infarkt alebo cievna mozgová príhoda. Okrem toho, čím dlhšie je človek vystavený zvýšenej hladine LDL cholesterolu, tým vyššie je riziko vzniku ASKVO, a tým aj závažnej kardiovaskulárnej príhody.

Ďalšími významnými rizikovými faktormi sú artériová hypertenzia, zvýšená hladina krvného tlaku, nebezpečné je fajčenie (ktoré navyše zvyšuje riziko pre onkologické a niektoré pľúcne ochorenia), ovplyvniteľným rizikovým faktorom je aj obezita a päťku týchto hlavných rizikových faktorov uzatvára diabetes mellitus, teda cukrovka. Ich kontrolou je možné výrazne znížiť riziko srdcovo – cievnych ochorení a ich následkov. Aj keď životosprávové opatrenia zohrávajú kľúčovú úlohu pri kontrole LDL cholesterolu v krvi, často je potrebné pre dosiahnutie optimálnych hodnôt využiť farmakologickú liečbu.

Práve kvôli skutočnosti, že zlý cholesterol nebolí, pacienti často liečbu nedodržiavajú. Účinnosť liečby zvyšuje aj dodržiavanie liečebného režimu a pravidelnosť užívania liekov bez prerušovania. Čím lepšia adherencia k liečbe, tým lepšia perspektíva v manažmente ochorenia.

Prečo podceňujeme rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení? Nebolia

Zámerom spoločnosti Novartis je prinášať aj v oblasti kardiológie bezpečné, účinné a inovatívne molekuly.