Migréna

Migréna je viac ako len bolesť hlavy. Je to chronické neurologické ochorenie, ktoré postihuje viac ako 10% populácie.

Prejavuje sa opakovanými záchvatmi intenzívnych bolestí hlavy, ktoré trvajú 4-72 hodín. Záchvaty sú sprevádzané zvracaním alebo precitlivenosťou na svetlo a zvuky. Ochorenie postihuje všetky vekové kategórie, obe pohlavia, ale najviac invalidizujúce je medzi 35. až 40. rokom života. Keďže ide o ochorenie hlavne ľudí v produktívnom veku, má zásadný dopad nielen na ich osobný, ale aj pracovný život. Aj preto Svetová zdravotnícka organizácia zaradila migrénu medzi 20 hlavných zdravotných ťažkostí, ktoré vážne zasahujú do života človeka a výrazne znižujú jeho kvalitu.

Na základnú diagnostiku tohto ochorenia môže poslúžiť aj jednoduchý test. Ak sa u pacienta vyskytujú aspoň 2 prejavy ako jednostranná bolesť, pulzujúca bolesť, zhoršenie pri pohybe alebo stredná až silná intenzita bolesti hlavy a 1 prejav ako nevoľnosť alebo zvracanie a citlivosť na svetlo a zvuky, mal by požiadať svojho všeobecného lekára o poslanie k odborníkovi – neurológovi.

Niektorí pacienti majú migrenózny záchvat aj niekoľkokrát do mesiaca a ich stav si vyžaduje liečbu. Liečba môže byť akútna, ktorej cieľom je zastaviť alebo aspoň zmierniť prebiehajúci záchvat. Alebo je potrebné u pacienta začať s preventívnou liečbou, ktorá sa aplikuje aj v období mimo záchvatov. Jej cieľom je znížiť ich počet, intenzitu a dĺžku trvania.

Preventívne lieky, ktoré sa v súčasnosti používajú pri liečbe migrény, sú primárne určené na liečbu iných ochorení a ich použitie je preto treba starostlivo zvážiť aj kvôli ich nežiaducim účinkom. Trpiacim pacientom prinášame účinnú, bezpečnú a inovatívnu liečbu, špecificky vyvinutú práve na liečbu tohto ochorenia.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, aký je dopad migrény na kvalitu života a aká je potrebná zmena životného štýlu, vypočujte si naše podcasty TU.

Sclerosis multiplex

Sclerosis multiplex alebo roztrúsená skleróza je ochorenie mnohých tvárí. Prejavuje sa množstvom príznakov, ako je napríklad slabosť, tŕpnutie končatín, dvojité videnie, závraty, nestabilita pri chôdzi, depresia, inkontinencia moču či zvýšená únava. Ide o chronické zápalové degeneratívne autoimunitné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu centrálneho nervového systému. Výsledkom býva zmena klinického obrazu pacienta, teda zneschopnenie.

Ako Sclerosis multiplex poškodzuje centrálny nervový systém
Normálny zdravý neurón

Normálny zdravý neurón

Poškodený neurón

Poškodený neurón

Ide o najčastejšie neurologické ochorenie mladých ľudí, ktoré spôsobuje invaliditu. Postihuje obe pohlavia, pričom dvakrát viac žien a najčastejšie sa vyskytuje v produktívnom veku medzi 20. a 40. rokom života. Odhadovaný počet pacientov so sclerosis multiplex na Slovensku je osemtisíc, prevalencia približne 147 pacientov na 100 000 obyvateľov.

Aké sú skúsenosti pacientov so sclerosis multiplex na Slovensku?

Podľa priebehu rozlišujeme niekoľko hlavných typov tohto ochorenia. Najčastejším typom je relaps‑remitujúca roztrúsená skleróza, charakteristická atakmi, pričom môže nastať úplná alebo neúplná úprava neurologického stavu. Po 10. až 15. rokoch viac než 50% týchto pacientov prechádza do sekundárne progresívnej roztrúsenej sklerózy, kedy pociťujú postupné zhoršovanie neurologického stavu napriek neprítomnosti alebo zriedkavej prítomnosti relapsov. Ak sa u pacienta výrazne a trvale zhoršuje stav už od začiatku, hovoríme o primárne progresívnej roztrúsenej skleróze, ktorou trpí približne 15 % z nich.

Sclerosis mutiplex sa dá liečiť, ale nie vyliečiť. Liečbu rozdeľujeme na akútnu a chronickú. V akútnych prípadoch, pri tzv. atakoch, sa podávajú na prechodný čas kortikoidy. Chronická, systematická liečba zahŕňa široké spektrum liečiv (tabletky, injekcie, infúzie), ktorých cieľom je znížiť výskyt atakov a spomaliť progresiu ochorenia vedúcu k invalidite. Súčasnou inovatívnou liečbou aj my ovplyvňujeme priebeh ochorenia a udržiavame ho pod kontrolou. Dôležité je však začať liečbu včas.