Zodpovednosť výkonnej rady (ECN) pod vedením CEO Vasanta Narasimhana, je riadiť a dohliadať nad obchodnou činnosťou všetkých spoločností patriacich do skupiny Novartis. Členovia ECN sú vyberaní Správnou radou (Board of Directors).