Naša pomoc smeruje na vzdelávanie i zlepšovanie života pacientom

Júl 17, 2020

Všetky aktivity, ktoré robíme, sú pre pacientov. Pre nich vyvíjame inovatívne a život zachraňujúce lieky. Vytvárame podmienky na to, aby tieto lieky dostali len pacienti, ktorým môžu pomôcť. Ak je to možné, sprístupňujeme pre nich nefarmaceutické spôsoby, ktoré pomôžu zvrátiť progres ich ochorenia. Vytvárame projekty, ktoré im umožnia včas sa dostať k pomoci a liečbe. Prostredníctvom grantov uvoľňujeme prostriedky pre špičkové pracoviská na výskum. Podporujeme tiež vzdelávacie podujatia či osvetové kampane pacientskych organizácií. Všetko so základným cieľom – zlepšiť životy pacientov na Slovensku.

Prijímateľ  Suma         Účel
Únia nevidiacich a slabozrakých 5000 Biela pastelka 2019
OZ Dar života 1500 Dotlač knihy Život pokračuje
OZ za zdravší život 4000 Podpora projektu Zdravý chrbátik
Liga proti reumatizmu SR 4582 Podpora prieskumu pre pacientov s Bechterevovou chorobou
Slovenská asociácia alergiologických pacientov 3000 Podpora tvorby webstránky
OZ OnkoInfo 7000 Podpora vzniku súhrnného odborného portálu pre onkologických pacientov
OZ RE-SPIRO 1630 Podpora webstránky Mojinhalator.sk
Národný onkologický ústav 24109 Zakúpenie nových prístrojov do Laboratória kmeňovej bunky
Deťom s rakovinou n.o. 5000 Podpora brožúrok jednotlivých diagnóz detskej rakoviny
Jesseniova lekárska fakulta UK, UN Martin 15000  Podpora projektu na implementáciu molekulárno - genotypizačnej diagnostiky metódou NGS

Život pokračuje

Knižka s názvom Život pokračuje je o zlyhávaní srdca a možnostiach jeho liečby. Obsahuje skutočné príbehy pacientov so srdcovým zlyhávaním, pre ktorých bola transplantácia poslednou možnosťou liečby, ako i informácie priamo o odborníkov – lekárov i psychológov.

Je určená pacientom so srdcovým zlyhávaním, ich rodinným príslušníkom, ale i verejnosti, ktorá sa o danú tému zaujíma. Nakoľko sa prvé vydanie „rozchytalo“, podporili sme dotlač knihy, aby mohla pomáhať ďalším pacientom.

Zdravý chrbátik

Alarmujúca štatistika Slovákov trpiacich ochorením chrbtice viedla OZ Za zdravší život k tomu, aby sa v roku 2012 začali venovať prevencii ochorení chrbtice. Poruchy držania tela a prvé deformity totiž odborníci pozorujú už u prváčikov a s vekom ich výskyt stúpa. Združenie svoj projekt, ktorý je zameraný na prevenciu chybného držania tela u detí, nazvalo príznačne – Zdravý chrbátik.

Na základe výsledkov vyšetrení zostavili metodiku cvičenia na zlepšenie svalového aparátu a odstránenie zlých návykov u detí, vytvorili DVD s cvičebnými zostavami pre deti základných škôl, do cvičenia zaškoľujú učiteľov a následne v rámci kontrolných dní sledujú cvičenia priamo na hodinách telesnej výchovy. Viac informácií je možné získať na https://www.zdravachrbtica.sk/sk/

Zdravý chrbátik

Prieskum o potrebách pacientov s Bechterevovou chorobou

Liga proti reumatizmu na Slovensku ročne pomáha tisíckam pacientov s reumatickým ochorením.

Nakoľko chcela otvoriť svoj ďalší špecializovaný klub, ktorý bude pomáhať pacientom s ankylozujúcou spondylitídou a ich rodinám, a potrebovala poznať názor, čo by týmto pacientom pomohlo najviac pri zvládaní ich závažného ochorenia, požiadala nás o grant na prieskum.

Deťom s rakovinou

Keď rodinu zasiahne rakovina, je to nesmierne ťažká situácia. Ešte náročnejšie je to v prípade, ak vstúpi rakovina do života dieťaťa. Brožúrky jednotlivých diagnóz detskej rakoviny môžu pomôcť rodičom ľahšie pochopiť závažné ochorenie, príčiny, prognózu, vyšetrenia, liečebné postupy či zákroky.

Preto sme sa rozhodli podporiť edukačné aktivity neziskovej organizácie Deťom s rakovinou a pomôcť im, aby tieto brožúrky pre rodičov detí hospitalizovaných na Klinike detskej hematológie a onkológie NÚDCH mohli pripraviť a vytlačiť.

Nové prístroje pre Laboratórium kmeňovej bunky v NOÚ

Národný onkologický ústav plánoval modernizovať procesy spracovávania buniek na rôzne účely tak, aby spĺňali medzinárodné kritériá kvality potrebné nielen na liečbu pacientov, ale aj ich výskumné aktivity.

Preto sme grantom podporili zakúpenie nového laminárneho boxu, Msc. Advantage 1.8 Thermo Scientific a prístroja Sahara TSC, čím sa skvalitnia vedecké a výskumné projekty, transplantačný program v NOÚ a zároveň aj liečba slovenských pacientov.

Portál OnkoInfo.sk

V súčasnosti sa na rôznych webových stránkach, ako aj na sociálnych sieťach, nachádza mnoho nepravdivých informácií. Hrozivé je, ak im uveria onkologickí pacienti, ktorých táto dôvera môže stáť aj ich život. S cieľom priniesť overené informácie pre onkologických pacientov vznikol informačný portál OnkoInfo.sk, ktorý obsahuje ako medicínske informácie, kontakty na onkologické pracoviská, tak aj informácie v oblasti sociálnej pomoci.

Garantom informácií sú špičkoví odborníci, pôsobiaci v rámci NOÚ, ako aj v etablovaných pacientskych organizáciách. Ich iniciatívu a vznik tohto portálu sme sa rozhodli finančne podporiť.

Podpora projektu na implementáciu molekulárno‑genotypizačnej diagnostiky metódou NGS

Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine je celosvetovo uznávaným pracoviskom v oblasti diagnostiky solídnych zhubných nádorov. Po prvých pilotných štúdiách a implementácii NGS metodiky na platforme Illumina sa snažia zaviesť tieto vyšetrenia do reálnej klinickej praxe.

Aby sme im pomohli, podporili sme ich projekt na implementáciu molekulárno‑genotypizačnej diagnostiky metódou NGS ako súčasti programu štandardizovanej bioptickej diagnostiky solídnych nádorov v SR.

Ako správne inhalovať

Finančnou podporou pre OZ Re‑spiro sme podporili udržiavanie webovej stránky Mojinhalator.sk, kde si pacienti s chronickými respiračnými ochoreniami môžu pozrieť inštruktážne videá, ako inhalovať správne z rôznych typov inhalátorov.

Biela pastelka 2019

S Úniou nevidiacich a slabozrakých spolupracujeme už dlhší čas. Okrem skríningových meraní a iných dobrovoľníckych aktivít pravidelne finančne podporujeme verejnú zbierku Biela pastelka, ktorá je určená na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

Uvedomujeme si, že aktivity, ktoré vďaka tejto zbierke môžu vykonávať, sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, pomôžu práve nevidiacim a slabozrakým ľuďom začleniť sa do normálneho života.

Foto: Eva Amzler
Foto: Eva Amzler

Aj vlani sme finančne podporili viacero skvelých projektov. Celková suma podpory predstavovala 71 091 €.