Ženy môžu mať rovnako úspešnú kariéru vo vede a technike ako muži

Apr 28, 2021

Naprávanie chybných vzorcov vnímania schopností žien pomôžu reálne príklady z praxe, najmä pracovné výzvy a projekty, na ktorých sa aktuálne podieľajú ženy doma aj v zahraničí. Na to, aby sa ženy na Slovensku viac orientovali na prácu a kariéru v oblasti STEM (science, technology, engineering and mathematics) je potrebná motivácia doma aj v škole, ako aj podchytenie talentov v mladom veku. Prispievajú k tomu aj priaznivejšie pracovné podmienky, ktoré vedia zamestnávatelia svojim zamestnancom ponúknuť. Zhodli sa na tom účastníci tretieho ročníka konferencie Women in Business, ktorú organizovala Americká obchodná komora v SR spolu s partnermi.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo svojom úvodnom príhovore povedala, že pre každú spoločnosť je dôležité, aby dokázala naplno využiť svoj potenciál a talenty v ich rozmanitosti. „Nemôžeme si preto dovoliť nezapojiť do pokroku vo vede a technológiách vzdelané a nadané ženy. Je síce pravda, že naše ženy nijako nezaostávajú v dosahovaní vysokoškolského vzdelania, práve naopak – tvoria väčšiu časť absolventov univerzít. Ale keď sa na kariéry žien a mužov pozrieme niekoľko rokov po získaní diplomu, vidíme rozdiely, ktoré sú v neprospech žien. Pod túto skutočnosť sa podpisuje množstvo okolností. Mám na mysli najmä stále prítomné stereotypy a predsudky, ktoré ženy – na škodu nás všetkých - odsúvajú z kariérnych dráh.“

Na konferencii odznel inšpiratívny príbeh Michaely Musilovej, slovenskej astrobiologičky, riaditeľky simulovaných marťanských a mesačných misií na výskumnej stanici HI-SEAS v USA. Hovorila o svojej neľahkej ceste, pričom veľakrát musela pracovať omnoho viac a získať výrazne lepšie výsledky ako jej mužskí kolegovia, aby ju jej nadriadení začali brať vážne. "Za posledných 14 rokov, odkedy som sa dala na dráhu astrobiologičky, sa veľa vecí zmenilo k lepšiemu. Na International Space University, kde pôsobím ako hosťujúca profesorka, sme sa tešili v r. 2015 že sme mali konečne 30% žien účastníčok našich programov. Teraz je to viac- menej 50%, aj účastníčok aj vyučujúcich. Hlavný trend, ktorý som si všimla je, že ženy a dievčatá do určitej miery potrebujú vidieť vzory. Jednou z mojich motivácií je pomôcť vytvoriť prostredie pre ďalšie ženy a dievčatá v STEM, kde sa budú cítiť vítané a kde sa budú môcť realizovať bez problémov, ktorým som čelila ja.”

Oblasť vedy a techniky má obrovský potenciál aj v ekonomike budúcnosti a uplatnenie žien v týchto oblastiach musí byť samozrejmosťou. Podľa Ľudovíta Paulisa, štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR je potrebné zatraktívnenie odborov a profesií STEM, užšia spolupráca stredných, vysokých škôl a podnikateľského prostredia. Ocenil zároveň existujúce príklady z praxe: „Slovenská vedkyňa v užšom výbere na cestu okolo Mesiaca. Šéfka ŠÚKL ustála politický tlak a zaslúžila si obdiv širokej verejnosti. Riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV je prezidentkou prestížnej medzinárodnej organizácie pre výskum rakoviny ISCaM. To sú správy len z posledných dní. Rodičia dnes vidia, že sa ich dcéry vo svete vedy nemusia stratiť, ak budú šikovné, cieľavedomé a svojej vášni pre vedu sa odovzdajú,“ povedal Ľ. Paulis.

Pavol Šajgalík, predseda SAV SR povedal, že Slovenská akadémia vied je dobrým príkladom, na ktorom môžeme pozorovať, ako sú ženy zastúpené pri vedeckej práci a pri hľadaní vedeckých tém: „Dobrou správou celkom iste je, že keď sa pozrieme na doktorandov, ktorých má SAV zhruba 500, približne 60% z nich tvoria mladé ženy. To znamená, že budúcnosť vyzerá byť optimistická. Reálny stav na SAV je taký, že máme zhruba 50% ženských a 50% mužských vedeckých pracovníkov. Situácia sa začína obracať, keď sa pozrieme napríklad na vedúcich projektov – v našom prípade projekty VEGA - 60% tvoria mužskí vedúci a 40% ženské vedúce a to isté platí aj o riaditeľkách a riaditeľoch ústavov SAV.“

Búranie predsudkov je najmä cez inšpiratívne príbehy a vzory

Nové nastavenie myslenia a prístupu nielen vo firemnom prostredí je jedným z predpokladov úspešného boja proti stále pretrvávajúcim predsudkom. Martina Schusterová, Head of Education & Development Center v spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia v tejto súvislosti povedala: “Je nevyhnutné, aby sme zahodili zaužívané vzorce z minulosti a sústredili sa na potenciál a talent namiesto pohlavia. Tak ako muži dokážu byť skvelí kuchári, či vizážisti, tak aj ženú sú kvalifikované v IT a technických a vedeckých oboroch. Dôkazom sú mnohé úspešné ženy. Nazerajme na dievčatá už v školskom veku na to, čo môžu dokázať namiesto toho, čo by mali robiť.”

Mirjana Krolo, Chief Operation Officer iptiQ v spoločnosti Swiss Re si myslí, že je potrebné najmä povzbudenie záujmu, poukázanie na dobré a zaujímavé vzory: „Som presvedčená, že každý človek by mal mať možnosť napĺňať svoje profesionálne sny, so záujmom, zanietením a tvrdou prácou. Z môjho pohľadu rozdiely v schopnostiach mužov a žien robiť vedu a výskum neexistujú.“

Pre súkromný sektor znamená diverzita tímov v oblasti STEM inovatívnejší prístup a výsledky

Viac žien vo vede a technike, ako aj väčšie zastúpenie žien v líderských pozíciách je tiež jedným zo spôsobov boja proti platovej nerovnosti medzi pohlaviami. Branislav Sandtner, generálny riaditeľ spoločnosti CITI na Slovensku povedal: „Kreatívne a rozmanité prostredie, kde sú zastúpené ženy i muži, prispieva v každej firme k výnimočným synergiám. Oblasť vedy a techniky nie je výnimkou, rovnako ako oblasť finančných služieb. Teší ma, že v Citi podporujeme inovatívne prístupy, ktoré umožňujú podporiť kariérny rozvoj žien a stanovili sme si globálne konkrétne ciele, napr. 40% zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách do konca roka 2021.”

Aj zdravotníctvo je oblasťou, kde majú ženy v oblasti STEM obdivuhodné zastúpenie a nenahraditeľný prínos najmä v tejto dobe. Suzana Sacirovic, General Manager spoločnosti Novartis Slovakia Pharma vyzdvihla, že diverzita, nielen z hľadiska pohlavia, znamená inovatívnu pracovnú silu. „Podiel žien v zdravotníctve na Slovensku predstavuje viac ako 80%, vo väčšine prípadov sú ženy všade tam, kde je riziko infekcie najvyššie a odmena nespravodlivo nižšia. Ženy vynikajú mäkkými zručnosťami potrebnými na vedenie podniku, predstavujú obrovskú ekonomickú silu a ponúkajú dôležitý pohľad na potreby zákazníkov. Som veľmi hrdá na to, že v spoločnosti Novartis spoluvytvárame otvorenú kultúru spravodlivých príležitostí, rešpektu a vzájomnej podpory vo všetkých našich profesionálnych a osobných rolách.“

Women in Business

Práca v oblasti STEM znamená pre ženu perspektívu na celý profesionálny život. Violeta Luca, CEO spoločnosti Microsoft Česká republika a Slovensko hovorí: „Nápady, ktoré v počítačovej vede vznikajú, formujú náš svet a riešia mnohé z výziev, pred ktorými stojíme. Ľudia pracujúci v tomto priemysle, by mali byť rovnako rozmanití ako svet, ktorý tvoria. Keď dievčatám a ženám ukážeme dosah a kreativitu, ktoré ponúkajú kariérne príležitosti v informatike, významne sa zmení perspektíva ich možností v budúcnosti.“ Podiel žien v oblasti STEM má mierne rastúci trend. Len podľa dát členských spoločností BSCF z odvetvia zdieľaných služieb, bol podiel žien v oblasti STEM v roku 2020 na Slovensku na úrovni 12,8 percent. Oproti roku 2016 ide o nárast o 4,4 percenta.

Konferenciu podporili spoločnosti CITI Slovakia, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Microsoft Slovakia, Novartis Slovakia, Swiss Re, Accenture, Faurecia Automotive Slovakia, Roche Slovensko a Emerson.