Astma

Astma je bežné chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest, ktoré je charakteristické zúžením dýchacích ciest, čo vedie k sťaženému dýchaniu. Závažnosť astmy závisí od jednotlivca a príznaky astmy sa môžu meniť aj počas života. Duálna a trojitá inhalačná liečba tlmia zápal a uľahčujú prúdenie vzduchu do a z pľúc.

Závažná alergická astma je špecifická forma astmy, ktorá si vyžaduje osobitnú starostlivosť a podporu. Pacienti s ťažkou astmou môžu mať dýchacie ťažkosti a sú vystavení riziku závažných exacerbácií – kašeľ, tlak na hrudníku a dýchavičnosť - ktoré si častokrát vyžadujú nemocničnú liečbu.

Už vyše desaťročie sme na Slovensku a pomáhame pacientom s ťažkou alergickou astmou vrátiť sa do pracovného a spoločenského života. Využívame k tomu modernú biologickú liečbu, ktorá je komplexná a šitá pacientom na mieru.

Hlavným prínosom liečby astmy je zlepšenie kvality života, zníženie počtu exacerbácií a zlepšenie pľúcnych funkcií. Pacient sa tak môže postupne venovať svojim bežným aktivitám, záľubám a rodine, bez ohľadu na svoje ochorenie, ktoré má vďaka tejto liečbe pod kontrolou.

Chronická obštrukčná choroba pľúc

Ide o progresívne ochorenie pľúc charakterizované obmedzením toku vzduchu v pľúcach, ktoré narúša normálne dýchanie. Postihuje dlhodobých fajčiarov a postupne im znemožňuje dýchanie. Inhalačná duálna liečba spomaľuje postup tohto ochorenia.

Chronická obštrukčná choroba pľúc

Pacientom pomáhame tak, aby ochorenie neovládalo ich, ale aby oni ovládali svoje ochorenie. Vďaka jednému inhalátoru, kombinujúcemu jedinečné molekuly, uľahčujeme aplikáciu pacientom v rôznych štádiách ochorenia.