Ochorenia zadnej časti oka

Centrálna časť sietnice, makula, zabezpečuje ostré videnie detailov a je dôležitá nielen pri čítaní či šoférovaní. Medzi ochorenia, na ktoré sa zameriava naša inovatívna liečba, patrí vlhká forma vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM), ktorá je najčastejšou príčinou straty zraku u ľudí nad 50 rokov.

VPDM je ochorenie, ktoré ovplyvňuje každodenné aktivity (čítanie, písanie, pohyb v priestore, pozeranie televízie, akékoľvek aktivity vyžadujúce zrak) a výrazne znižuje kvalitu života. Práve v liečbe VPDM bolo uvedenie biologickej liečby prevratom v liečbe ochorení na sietnici, ktorá viedla aj u nás na Slovensku k 50% redukcii výskytu praktickej slepoty v dôsledku tohoto ochorenia.

Diabetický edém makuly (DEM) je najčastejšou príčinou zhoršenia zrakovej ostrosti u populácie v produktívnom veku. Pacient postupne stráca schopnosť vidieť, vidí hmlisto. Ochorenie môže postupovať v niektorých prípadoch rýchlo a zraková ostrosť klesať až na úroveň praktickej slepoty a až k trvalej strate zraku.

Dôležitá je prevencia očných ochorení a vyšetrenie aj zadnej časti oka, ktoré môže odhaliť včas aj ďalšie ochorenie, ako oklúzie retinálnych ciev, ktoré sa prejavujú náhlou a nebolestivou stratou zraku, ktorá je však trvalá.  Okrem pravidelných očných prehliadok u pacientov nad 50 rokov s komplexným vyšetrením sietnice sa môžete otestovať aj vy jednoducho z pohodlia domova a to pomocou jednoduchej Amslerovej mriežky, na ktorej sa prejavia už prvé príznaky ochorenia. Pacienti s cukrovkou by mali navštevovať očnú ambulanciu minimálne raz ročne alebo aj častejšie, ak to odporučí lekár. Viac informácií nájdete na https://www.mojeoko.sk/

Amslerova mriežka

(názorná ukážka Amslerovej mriežky)

Amslerova mriežka na stiahnutie vo formáte PDF:

Slovenská oftalmologická spoločnosť

Ochorenia prednej časti oka

Glaukóm je skupina očných ochorení, ktoré vedú k progresívnemu poškodeniu zrakového nervu. Zdravý zrakový nerv je dôležitý pre prenos informácií z oka do mozgu. Glaukóm môže mať za následok postupnú a nezvratnú stratu zraku, prípadne slepotu.

Glaukóm je známy ako „tichý zlodej zraku“, keďže sa môže rozvíjať bez akýchkoľvek nápadných príznakov. Pacient môže prísť až o 40 % zraku bez toho, aby čokoľvek spozoroval, preto sú pre včasnú diagnózu a liečbu dôležité pravidelné očné vyšetrenia u lekára. Prvým príznakom často býva pomalá strata bočného (alebo periférneho) videnia, ktorá môže zostať bez povšimnutia až do okamihu významnej straty zraku.

Vývoj pri strácaní periférneho videnia

Vývoj pri strácaní periférneho videnia

Súčasné terapie pomáhajú kontrolovať progresiu ochorenia znížením očného tlaku. Na zvládnutie ochorenia je dôležité dodržiavanie režimu liečby a absolvovanie pravidelných vyšetrení.