Pacient na vyšetrení u doktora

Naším cieľom je pretvárať medicínu tak, aby sme zlepšili a predĺžili životy ľudí.

Muž pri práci v laboratóriu

Našou víziou je stať sa najhodnotnejšou a najdôveryhodnejšou medicínskou spoločnosťou na svete.

Pracovná porada

Chceme dodávať lieky vysokej hodnoty, ktoré vďaka technológiám, novému prístupu, výskumu a vývoju znižujú najväčšie zaťaženie spoločnosti chorobami.

Kľúčové oblasti

Pre podporu tejto stratégie sa sústredíme na kľúčové oblasti a naše priority sú zamerané na vytváranie hodnôt pre našu firmu, našich akcionárov a spoločnosť.

Terapeutické oblasti - strategy

Sústreďujeme sa na týchto 5 terapeutických oblastí:

 • Kardiovaskulárna
 • Imunológia
 • Neurológia
 • Solídne nádory
 • Hematológia

Tieto oblasti sú spájané s výraznou záťažou v spoločnosti.

Prezentácia 3D modelu srdca v zasadačke

Technologické platformy - strategy

Oblasti našich technologických platforiem:

 • Chémia
 • Bioterapeutiká
 • xRNA
 • Radioligand
 • Génová a bunková terapia

Máme možnosti a priestor objavovať, vyvíjať a komercionalizovať terapie.

Technologické platformy

Strategické priority

Naše kľúčové oblasti sú podporované strategickými prioritami, ktoré ovplyvňujú, ako implementujeme našu stratégiu.

Dodávať lieky vysokej hodnoty pre urýchlenie rastu.

Dodávať lieky vysokej hodnoty pre urýchlenie rastu.

Zaviesť prevádzkovú dokonalosť pre dosiahnutie výnosov.

Zaviesť prevádzkovú dokonalosť pre dosiahnutie výnosov. 

Posilniť naše základy

 Posilniť naše základy:

 • Rozvíjaním potenciálu našich ľudí
 • Škálovaním dátových vied a technológii
 • Budovaní dôvery v spoločnosti