Sústreďujeme sa na týchto 5 terapeutických oblastí:

  • Kardiovaskulárna
  • Imunológia
  • Neurológia
  • Solídne nádory
  • Hematológia

Tieto oblasti sú spájané s výraznou záťažou v spoločnosti.

Prezentácia 3D modelu srdca v zasadačke