Pacientky s rakovinou prsníka potrebujú dostupnú modernú liečbu

Boj s rakovinou nevzdáme

Jan 07, 2021

Ružový október, mesiac venovaný rakovine prsníka, sa konečne začína udomácňovať aj na Slovensku a my v Novartise sme právom hrdí, že sme stáli pri jeho zrode a môžeme byť jeho súčasťou. V rámci tohto mesiaca osvety o karcinóme prsníka aliancia NIE RAKOVINE odštartovala kampaň Zachráň svoje prsia – povedz NIE RAKOVINE prsníka.

Cieľom kampane je zvyšovanie povedomia verejnosti o rakovine prsníka, ako aj možnostiach liečby. K najmodernejším liečebným postupom aj inovatívnej liečbe v dostupných centrách zameraných na liečbu nádorov prsníka by malo mať prístup viac ako 30 000 pacientok na Slovensku.

„Potrebujú viac kvalitnej diagnostiky – mamografov, viac mamologických centier, viac odborníkov, viac dostupnej liečby a moderných onkologických liekov, viac osvety, edukácie a sociálnej pomoci, ale aj dostatok informácií o liečbe, ktorú podstupujú, a možnosť vybrať si,“ uviedla pri príležitosti Medzinárodného dňa pre zdravé prsia vo svojom vyhlásení pacientska organizácia NIE RAKOVINE.

Povedz aj ty NIE RAKOVINE prsníka

Ako by mal vyzerať ideálny manažment pacientok s karcinómom prsníka?

V rámci odporúčaní pre klinickú prax, ktoré sa prijali počas 5. medzinárodnej konferencie o pokročilej rakovine prsníka v Lisabone na základe názorovej zhody medzinárodných odborníkov, je viacero užitočných rád. Pacientky by mali byť liečené multidisciplinárnym tímom v špecializovaných centrách zameraných na liečbu nádorov prsníka. Tam by im mali poskytnúť kvalitnú starostlivosť, a to počas celého ochorenia. Teda od skríningu a diagnostiky po samotnú liečbu, rehabilitáciu, následnú a paliatívnu starostlivosť.

Od okamihu diagnostikovania pokročilej rakoviny prsníka by im mala byť v rámci bežnej starostlivosti poskytnutá aj primeraná psychosociálna starostlivosť, podporná starostlivosť a zákroky súvisiace so symptómami ochorenia. Prístup lekára k pacientovi by mal byť individuálne prispôsobený tomu, čo pacient potrebuje.

Liečba pokročilého karcinómu prsníka sa zlepšuje

V Novartise sa rakovine prsníka venujeme už viac ako tri dekády a vývoj nových liekov na liečbu rakoviny prsníka patrí k našim najväčším prioritám. V boji s rakovinou prsníka sa stále nepodarilo zvíťaziť, a to aj napriek nekončiacemu enormnému úsiliu vynaloženému viacerými medzinárodnými farmaceutickými korporáciami. Aj keď sa liečba pokročilého karcinómu prsníka v poslednej dekáde významne zlepšila, stále nie je možné metastatický karcinóm prsníka úplne vyliečiť.

Veľmi povzbudzujúce výsledky však prináša inovatívna cielená liečba, ktorá dokázala významne predĺžiť prežívanie pacientok s pokročilým karcinómom prsníka a získala vysoké hodnotenia od Európskej spoločnosti pre lekársku onkológiu (ESMO).

Boj s rakovinou prsníka sa u nás, v Novartise, nekončí, ale vytrvalo pokračuje ďalej. Naďalej pracujeme na vývoji nových liekov, v súčasnosti prebiehajú viaceré klinické skúšania a veľkú snahu preto venujeme tomu, aby sme liečbu sprístupnili aj pacientkam na Slovensku. Intenzívne rokujeme s Ministerstvom zdravotníctva SR a zdravotnými poisťovňami, aby aj pacientky na Slovensku mohli byť liečené inovatívnou liečbou, rovnako ako v okolitých krajinách. Záleží nám na našich manželkách, partnerkách, mamách, priateľkách, ale aj dcérach.

Napokon, v súčasnosti rakovinu prsníka diagnostikujú jednej z 8 žien. So ženou s takouto diagnózou sa teda priamo alebo nepriamo stretol každý z nás. Nedokážeme ich ešte úplne vyliečiť, ale ich ochorenie dokážeme prostredníctvom inovatívnej liečby úspešne liečiť. Preto je potrebné, aby aj naše slovenské ženy dostali liečbu, ktorá je inovatívna a ktorá im poskytne v ich ťažkom ochorení viac kvalitného života.

Ako sa hodnotí inovatívny liek?