Leadership Trainee Program

Nov 04, 2019

927 miliónov životov sme ovplyvnili minulý rok našimi produktmi. Na to sme, samozrejme, veľmi hrdí, ale napriek tomu sa potrebujeme pýtať samých seba: Ako môžeme meniť modernú medicínu v tomto čase rýchlych digitálnych zmien a technologických transformácií?

Veríme tomu, že odpovede nájdeme, keď vytvoríme inšpiratívne prostredie, v ktorom budeme spájať zvedavých, odvážnych ľudí, ktorí sú schopní spolupracovať, keď dostaneme možnosť preskúmať silu a potenciál dát a digitálnych nástrojov, keď máme priestor riskovať, že zlyháme, ak sa nebojíme zmysluplných rizík, keď máme slobodu zdieľať nové nápady, ktoré nám otvoria nové cesty k uskutočňovaniu vecí a keď sme obklopení tímami, ktoré sú rovnako odhodlané meniť životy ľudí tvrdou prácou na celosvetovo najväčších medicínskych otázkach.

927 miliónov životov sme ovplyvnili minulý rok našimi produktmi. Na to sme, samozrejme, veľmi hrdí, ale napriek tomu sa potrebujeme pýtať samých seba: Ako môžeme meniť modernú medicínu v tomto čase rýchlych digitálnych zmien a technologických transformácií?

Veríme tomu, že odpovede nájdeme, keď vytvoríme inšpiratívne prostredie, v ktorom budeme spájať zvedavých, odvážnych ľudí, ktorí sú schopní spolupracovať, keď dostaneme možnosť preskúmať silu a potenciál dát a digitálnych nástrojov, keď máme priestor riskovať, že zlyháme, ak sa nebojíme zmysluplných rizík, keď máme slobodu zdieľať nové nápady, ktoré nám otvoria nové cesty k uskutočňovaniu vecí a keď sme obklopení tímami, ktoré sú rovnako odhodlané meniť životy ľudí tvrdou prácou na celosvetovo najväčších medicínskych otázkach.

Účastníci nášho Trainee Programu sú postavení pred výzvu ukázať a napĺňať svoj kariérny potenciál. Majú možnosť pracovať s našimi vrcholovými manažérmi z rôznych oddelení a získavajú podporu od odborníkov z rôznych oblastí. Prostredníctvom rotácií získavajú skúsenosti z fungovania viacerých tímov a vedia tak naštartovať svoju kariéru, ktorá ich bude rozvíjať pracovne aj osobnostne.

Naši trainee kolegovia sú absolventi, ktorých ženie vpred zmysel toho, čo robíme a neustále hľadajú nové myšlienky a nápady, ktoré môžu pomôcť našim pacientom a zákazníkom. Sú schopní pracovať samostatne aj spolupracovať v rôznych tímoch. Podporujeme ich v dosahovaní profesionálnych aj osobných cieľov a pomôžeme im stať sa lídrom, ktorý bude vedieť so svojím tímom dosahovať stanovené ciele. Trainee kolegovia v spoločnosti Novartis sú odvážni a vytrvalí vo svojom úsilí. Sú súčasťou prostredia, v ktorom kombinácia inovácií a vysokej profesionality je v centre všetkého, čo robíme, lebo to nám umožňuje meniť našu spoločnosť.

Prvý ročník nášho Trainee programu začal v októbri 2019. Veríme, že jeho úspech sa odzrkadlí v kariérach súčasných trainee kolegov aj v ďalších rokoch, kedy prijmeme nových absolventov do našej spoločnosti. Ak momentálne prebieha výber nových absolventov, otvorenú pozíciu nájdete v časti Ponuka pracovných pozícií.