23. narodeniny Novartisu sme opäť oslávili dobrovoľníctvom

Júl 11, 2019

V rámci Dňa spolupatričnosti sme vykonali 500 hodín aktivít v prospech pacientov.

Rok čo rok si pripomíname výročie založenia našej spoločnosti dobrovoľníckymi aktivitami. Jeden deň v roku sa presúvame z kancelárií a prichádzame priamo za pacientmi do priestorov pacientskych organizácií a do zdravotníckych zariadení. Skladáme nábytok, upratujeme, umývame okná, sadíme stromy, kvety či kosíme trávnik. Robíme to preto, lebo na pacientoch nám skutočne záleží.

Tento rok sme na Slovensku pomáhali už pätnásty krát. Stovka dobrovoľníkov z našej spoločnosti, spolu s členmi viacerých neziskových a pacientskych organizácií, vykonala 500 hodín aktivít v prospech pacientov v 7 zariadeniach. Výsledky našej práce z 31. mája 2019 tak pocítia pacienti viacerých špecializovaných ústavov, nemocníc či neziskových zariadení v Bratislave, v Košiciach a v Piešťanoch.

Deň spolupatričnosti

Pomáhali sme vo vonkajších areáloch aj v interiéroch zariadení

V Národnom onkologickom ústave v Bratislave sme pomohli upraviť vonkajšiu časť areálu, vstupný park, posadili stromy i kríky, aby mohla vzniknúť nová oddychová zóna. Vonkajší areál nemocnice sme upravovali aj vo Východoslovenskom onkologickom ústave, v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch, ako aj v neziskovej organizácii Svetielko pomoci.

Deň spolupatričnosti

Pomáhali sme aj v interiéroch zariadení. Na II. Neurologickej klinike na Kramároch sme vytvorili komfortnejšie priestory pre pacientov, ktorí čakajú na vyšetrenia. Poskladali sme a umiestnili nové sedačky, stolík, priniesli časopisy.

V Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska sme vymaľovali viacúčelový priestor, ktorý bude slúžiť klientom, členom a zamestnancom na relaxáciu a oddych. V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb sme pripravili v rámci dvoch oddelení pacientske kútiky.

Deň spolupatričnosti

Deň spolupatričnosti alebo Community Partnership Day sa každoročne koná vo všetkých pobočkách spoločnosti Novartis už od roku 1996. Od roku 2005 sa ku Dňu spolupatričnosti pripájame aj my na Slovensku.

V tomto ročníku sa k nám pripojilo aj viacero pacientskych a neziskových organizácií: Liga proti reumatizmu SR, Slovenský zväz sclerosis multiplex, Združenie sclerosis multiplex Nádej, OZ Amazonky, OZ Migréna je choroba, Únia pre zdravšie srdce, Hlas nášho srdca, Združenie pacientov s hematologickými malignitami, OZ Dar života, Svetielko pomoci a Únia nevidiacich a slabozrakých v SR.

Deň spolupatričnosti
Deň spolupatričnosti
Deň spolupatričnosti
Deň spolupatričnosti
Deň spolupatričnosti
Deň spolupatričnosti
Deň spolupatričnosti
Deň spolupatričnosti