História spoločnosti Novartis sa začala písať už v polovici 18. storočia. Práve vtedy totiž vznikli tri spoločnosti, ktoré sa neskôr, po takmer dvesto rokoch, spojili do jednej spoločnosti - Novartis.

Firma Geigy, založená v polovici 18. storočia, sa pôvodne venovala výrobe chemikálií a farbív. Postupom času svoj sortiment rozšírila na výrobu látok pre textilný priemysel, textilné chemikálie, výrobu plastov a v roku 1938 došlo k založeniu liekovej divízie Pharma.

Druhá z firiem, Ciba, začínala v roku 1859 taktiež ako továreň na výrobu farbív. Firma Sandoz, je treťou spoločnosťou, ktorej začiatky v roku 1886 sa spájajú s chemickým priemyslom. Farmaceutická divízia spoločnosti Sandoz vznikla o viac ako 30 rokov neskôr, v roku 1917. V roku 1970 sa spoločnosti Ciba a Geigy spojili do jednej spoločnosti Ciba-Geigy, ku ktorej sa v roku 1996 pripojila aj spoločnosť Sandoz, čo viedlo k vzniku novej spoločnosti pod názvom Novartis.

Meno spoločnosti je odvodené z latinského 'Nova Artes' - nové zručnosti. Názov symbolizuje odhodlanie firmy sústrediť sa na výskum a vývoj tak, aby sme mohli širokej verejnosti prinášať stále nové lieky. V súčasnej dobe je spoločnosť Novartis svetovou jednotkou ako v oblasti inovatívnej liečby, tak aj generickej liečby a starostlivosti o oči.

Počas svojho fungovania priniesla spoločnosť Novartis, rovnako ako spoločnosti, ktoré ju vytvorili, mnoho inovatívnych produktov pre pacientov a spotrebiteľov na celom svete.

Spoločnosť Novartis má sídlo v Bazileji vo Švajčiarsku. Dnes zamestnáva takmer 120 000 ľudí vo viac ako 140 krajinách sveta.

Na Slovensku je Novartis zastúpená dvoma spoločnosťami: Novartis Slovakia s.r.o. a Sandoz o.z.