Aktivity Novartis Slovakia ovplyvnili v roku 2020 HDP, zamestnanosť, životné prostredie aj sociálnu sféru.

Sep 13, 2021

Spoločnosť Novartis začala merať a hodnotiť sociálne, enviromentálne a ekonomické vplyvy (SEE) v roku 2015, aby posúdila svoje obchodné aktivity aj z pohľadu vplyvu na všetky zúčastnené strany a celú spoločnosť. Kritériá hodnotenia vplyvu na spoločnosť boli založené na podstatných témach definovaných spoločnosťou Novartis.

V roku 2019 sa náš celkový vplyv na spoločnosť odhadoval na 221 miliárd dolárov, z toho na veľkú časť vo výške 219 miliárd dolárov prispel spoločenský dopad produktov z nášho portfólia Innovative Medicines a Sandoz v 132 krajinách. Zvyšné dve miliardy prišli z vplyvu na ľudský kapitál, vrátane rozvoja zamestnancov, bezpečnosti práce a miezd.

Čo sa týka vplyvu na životné prostredie, uhlík, ďalšie emisie do ovzdušia, využitie pôdy, vody a odpady našich vlastných prevádzok a nášho dodávateľského reťazca, boli ohodnotené vo výške 6,5 miliardy dolárov. Naše obchodné aktivity mali tiež významný dopad na globálny HDP vo výške 90 miliárd dolárov, ako aj odhadovaných 974 000 pracovných miest, vrátane našich zamestnancov.

Novartis Slovakia

Vplyv Novartis Slovakia na Slovensko

Naše aktivity a liečba ovplyvnili v roku 2020 hrubý domáci produkt, zamestnanosť, životné prostredie a sociálnu sféru na Slovensku.