Aug 01, 2022

Naším hlavným cieľom a poslaním v spoločnosti Novartis je zlepšovať kvalitu života ľudí.

Pacient je pre nás na prvom mieste a vzdelávanie lekárov je dôležitým bodom na tejto ceste. Preto sme pre lekárov pripravili edukačný portál ako platformu pre ďalšie vzdelávanie. Veríme, že vytváraním odborného obsahu pre lekárov napĺňame časť svojho poslania.

Portál je určený pre zdravotníckych pracovníkov. Ponúka bezplatné, aktuálne a overené odborné informácie usporiadané podľa terapeutických oblastí.

Ak chcete získať prístup k obsahu portálu, zaregistrujte sa na webovej stránke www.mediEdu.sk.

mediEdu