Η ιστορία της εταιρείας μας

Η Novartis δημιουργήθηκε το 1996 με τη συγχώνευση των εταιρειών Ciba-Geigy και Sandoz. Η Novartis και οι προκάτοχοι εταιρείες έχουν μια μακρά πορεία με τις ρίζες της να εντοπίζονται πριν από 250 και πλέον χρόνια και φέρουν μία πλούσια ιστορία στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Από την παραγωγή συνθετικών χρωστικών υλών για υφάσματα, οι εταιρείες που αποτέλεσαν τη Novartis επεκτάθηκαν στην παραγωγή χημικών και τελικά φαρμακευτικών προϊόντων.

Η Novartis προέρχεται από τη συγχώνευση τριών εταιρειών: της Geigy, μίας εταιρείας εμπορίας χημικών και χρωστικών που ιδρύθηκε στη Βασιλεία της Ελβετίας στα μέσα του 18ου αιώνα, της Ciba, η οποία άρχισε να παράγει χρωστικές το 1859 και της Sandoz, μίας εταιρείας χημικών που ιδρύθηκε στη Βασιλεία το 1886.

Οι εταιρείες αυτές είχαν ένα κοινό γνώρισμα που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τη Novartis: το πάθος για την ανάπτυξη και προώθηση νέων προϊόντων που συμβάλλουν στην ανθρώπινη πρόοδο μέσω των εξελίξεων στην επιστήμη και την υγεία. Στηριζόμενη σε αυτήν την κληρονομιά, η Novartis εστιάζει σήμερα στην καινοτομία ώστε να ικανοποιήσει τις αναδυόμενες ανάγκες των ασθενών παγκοσμίως.

Γρήγοροι Σύνδεσμοι 

Υποστηρίζoντας τη φυλετική ισότητα και τη δικαιοσύνη ως μια Novartis

Ως εταιρεία που επικεντρώνεται στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας παγκοσμίως, αναγνωρίζουμε επίσης τις ανισότητες των μαύρων κοινοτήτων και των κοινοτήτων χρώματος προσώπου όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη.

Γιορτάζοντας τη ζωή!

Η Novartis θεωρεί τους ανθρώπους της ως το σημαντικότερο κεφάλαιό της. Αναγνωρίζει ότι η επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων στηρίζεται σε αυτούς και προσβλέπει στη δημιουργία ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος ακολουθώντας στρατηγικές προσέλκυσης.

Τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας VR «ΔΥΝΑΜΗ»

Αποστολή μας στη Novartis είναι να βοηθάμε τους ανθρώπους να ζουν περισσότερο και καλύτερα. Χρησιμοποιούμε καινοτόμα επιστημονικά δεδομένα και ψηφιακές τεχνολογίες για τη δημιουργία θεραπειών που κάνουν τη διαφορά σε τομείς όπου υπάρχει μεγάλη ιατρική ανάγκη.

451869_May 2024