Η Novartis συνεργάζεται με Επαγγελματίες Υγείας προς όφελος των ασθενών, τηρώντας πιστά τους θεσμοθετημένους κανόνες δεοντολογίας σε όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες και επιχειρηματικές πρακτικές.

451869_May 2024