Μπορείτε να βρείτε όλες τις σημαντικές εταιρικές εκδόσεις της Novartis εδώ.

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις & Έκθεση 2022