Η στρατηγική μας επικεντρώνεται στην κατάρτιση μιας κορυφαίας φαρμακευτικής εταιρείας που εφαρμόζει προηγμένες θεραπευτικές πλατφόρμες και επιστημονικά ιατρικά δεδομένα.

Στρατηγικές προτεραιότητες

Έχουμε πέντε στρατηγικές προτεραιότητες που διαμορφώνουν το μέλλον μας και μας βοηθούν να συνεχίζουμε να δημιουργούμε αξία για την εταιρεία, τους μετόχους και την κοινωνία.


Απελευθερώνουμε τη δύναμη των ανθρώπων μας 

Μεταλλάσσουμε την κουλτούρα μας για να εξασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι μας μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως το ταλέντο και τη δυναμική τους. Δημιουργούμε έναν οργανισμό όπου οι άνθρωποι εμπνέονται, εξελίσσονται και συνεργάζονται αρμονικά.


Παρέχουμε επιστημονική καινοτομία

Η διαρκής αναζήτησή μας για επιστημονικά καινοτόμες θεραπείες συχνά μας οδηγεί στο να αμφισβητούμε τα υπάρχοντα ιατρικά πρότυπα και να διερευνούμε περαιτέρω πιθανότητες ίασης ασθενειών, να παρεμβαίνουμε σε χρόνιες ασθένειες και να βρίσκουμε καταλυτικούς τρόπους βελτίωσης της ανθρώπινης ζωής.


Καλωσορίζουμε τη λειτουργική αριστεία

Αναθεωρούμε τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Ενθαρρύνουμε την ευελιξία των ομάδων και αυξάνουμε την παραγωγικότητά μας, αποδεσμεύοντας πόρους, τους οποίους επενδύουμε στην καινοτομία και συμβάλουν στην ενίσχυση της απόδοσης μας.


Προχωράμε προς ένα ψηφιακό περιβάλλον, κάνοντας χρήση δεδομένων 

Στόχος μας είναι να πυροδοτήσουμε μια τεχνολογική επανάσταση στη Novartis, που θα αξιοποιεί ψηφιακές τεχνολογίες, προηγμένα analytics και τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να συμβάλουν στην προώθηση της καινοτομίας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας.


Δημιουργούμε εμπιστοσύνη με την κοινωνία 

Δημιουργούμε δεσμούς εμπιστοσύνης με την κοινωνία μέσα από τις συνεχείς μας προσπάθειες, ώστε να λειτουργούμε με υψηλές επαγγελματικές αξίες και ακεραιότητα και να βρίσκουμε νέους τρόπους για να διευρύνουμε την πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες μας.

451869_May 2024