Η Novartis συνεργάζεται με την κοινότητα ασθενών σε όλο τον κόσμο για να ανακαλύψει νέους τρόπους βελτίωσης και επέκτασης της ζωής των ανθρώπων. Η σημαντική επένδυσή μας στην έρευνα και την ανάπτυξη στηρίζει τη δέσμευσή μας να χρησιμοποιούμε την καινοτομία που βασίζεται στην επιστήμη για την αντιμετώπιση ορισμένων από τα πιο προκλητικά ζητήματα υγειονομικής περίθαλψης της κοινωνίας. Μόνο με τη συνεργασία μπορούμε να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα για τους ασθενείς και να αλλάξουμε την πρακτική της ιατρικής.
Η Δέσμευση της Novartis προς Ασθενείς και Φροντιστές

Η Δέσμευση της Novartis προς Ασθενείς και Φροντιστές

Η Novartis συνεργάζεται με την κοινότητα των ασθενών σε όλο τον κόσμο για να ανακαλύψει νέους τρόπους βελτίωσης και παράτασης της ζωής των ανθρώπων