Μέσω της βασικής μας δραστηριότητας – της ανακάλυψης, της ανάπτυξης και της εμπορίας καινοτόμων θεραπειών – βοηθήσαμε στην πρόληψη και θεραπεία ασθενειών, στην ανακούφιση του πόνου και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Αλλά καθώς το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των προκλήσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μεγαλώνουν, πρέπει να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής μας, επεκτείνοντας τον αντίκτυπό μας ακόμη περισσότερο ρωτώντας: Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις ανάγκες των υποεξυπηρετούμενων πληθυσμών; Πώς μπορούμε να φέρουμε τα οφέλη των φαρμάκων μας σε περισσότερους ανθρώπους; Και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τρόπο βιώσιμο για την επιχείρησή μας;

Ξεκινά με μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε – με τον επανασχεδιασμό νέων τρόπων για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ εκείνων που έχουν πρόσβαση σε κρίσιμες καινοτομίες υγειονομικής περίθαλψης και εκείνων που δεν έχουν πρόσβαση.

Δεσμευόμαστε να φέρουμε περισσότερα από τα φάρμακά μας σε περισσότερους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται. Για όλα τα νέα φάρμακά μας, θα ενσωματώνουμε συστηματικά στρατηγικές πρόσβασης στον τρόπο με τον οποίο τα ερευνούμε, τα αναπτύσσουμε και τα διανέμουμε παγκοσμίως για να προσεγγίσουμε ασθενείς που δεν εξυπηρετούνται, ανεξάρτητα από το πού ζουν. Αυτό θα είναι ένα βασικό μέτρο επιτυχίας για τους ηγέτες και τους υπαλλήλους μας.

Novartis Social Business

Το Novartis Social Business περιλαμβάνει τα σημαντικότερα προγράμματα πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη κατά των μολυσματικών και χρόνιων ασθενειών.

Διαβάστε περισσότερα

Novartis Foundation

Σχεδιάζει και ενισχύει προγράμματα που εξασφαλίζουν φαρμακευτική περίθαλψη σε απόρους ασθενείς στις αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα

FA-11205610_June_2024