Το Novartis Foundation στοχεύει να βελτιώσει την υγεία των πληθυσμών με χαμηλό εισόδημα συνεργαζόμενο με τις τοπικές αρχές και τους εταίρους για να ανασχεδιάσει τα συστήματα υγείας από το να είναι αντιδραστικά σε προγνωστικά και προληπτικά.

Η εργασία μας ξεκινά με τον καθορισμό νέων και μετασχηματιστικών προσεγγίσεων που μπορούν να αντιμετωπίσουν τις πιο σημαντικές προκλήσεις για την υγεία του πληθυσμού στον κόσμο. Αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις χτίζοντας τις πολυτομεακές συνεργασίες που είναι απαραίτητες για την παροχή παρεμβάσεων που κινούν τη βελόνα στην υγεία του πληθυσμού. Όλες οι πρωτοβουλίες μας δημιουργούνται από κοινού, ανήκουν σε τοπικό επίπεδο, βασίζονται σε δεδομένα και καλύπτουν τις ανάγκες υγείας των υποεξυπηρετούμενων πληθυσμών. Οδηγούμε τη βιωσιμότητα και την επεκτασιμότητα παρέχοντας ισχυρά στοιχεία που ενημερώνουν την αποτελεσματική χάραξη πολιτικής και την παροχή υγείας και φροντίδας. Όλη η δουλειά μας στηρίζεται στη δύναμη των δεδομένων, της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Εξάλειψη της λέπρας

Από το 1986 έως σήμερα, προσφέρουμε δωρεάν φαρμακευτική αγωγή και προγράμματα υποστήριξης πασχόντων από λέπρα.

FA-11205610_June_2024