Πιστεύουμε ξεκάθαρα ότι “Black Lives Matter”.

Ως εταιρεία που επικεντρώνεται στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας παγκοσμίως, αναγνωρίζουμε επίσης τις ανισότητες των μαύρων κοινοτήτων και των κοινοτήτων χρώματος προσώπου όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη. Οι ομάδες μας εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι η εταιρεία μας παρέχει πόρους σε εξωτερικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος ενδυνάμωσης NAACP, για την υποστήριξη του βασικού έργου τους στον τομέα της υγείας.

Εργαζόμαστε επίσης για να αυξήσουμε την ποικιλομορφία των ασθενών στα προγράμματα κλινικής έρευνας και ανάπτυξης και να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας εδώ και δεκαετίες για την καταπολέμηση ασθενειών που επηρεάζουν δυσανάλογα τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος και τις κοινότητες των Μαύρων.

Στεκόμαστε με τους μαύρους συνεργάτες μας που έχουν πληγεί από φυλετική αδικία τώρα ή στο παρελθόν.

Συμμετέχουμε σε ανοιχτό διάλογο, ακρόαση και μάθηση, έτσι ώστε μαζί, να επιτύχουμε διαρκή και ουσιαστική αλλαγή.

Η αλληλεγγύη δεν αρκεί και δεν αφήνουμε τίποτα ανεξερεύνητο, καθώς επιδιώκουμε να κάνουμε τη Novartis μια πιο δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς εταιρεία για τους ανθρώπους μας και να ανταποκριθούμε στις μακροχρόνιες, παγκόσμιες δεσμεύσεις μας για την κοινωνική ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σε όσους σε όλο τον κόσμο έχουν κάνει τη φωνή τους να ακουστεί για αυτά τα ζητήματα - ιδιαίτερα τους συνεργάτες μας - σας ακούμε και σας βλέπουμε. Η υπόσχεσή μας σήμερα είναι μια επιτάχυνση τόσο της υπάρχουσας ποικιλομορφίας όσο και των προσπαθειών ένταξης, καθώς και της εφαρμογής νέων. Αυτή είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού με σκοπό να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα και να βοηθήσουμε να διορθωθούν τα λάθη της ιστορίας.