Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και να δημιουργούμε μια κουλτούρα που αναδεικνύει τα δυνατά στοιχεία των ανθρώπων μας, έτσι ώστε να εκπληρώνουμε το σκοπό μας, να επαναπροσδιορίζουμε την ιατρική πρακτική για να βελτιώνουμε και να επεκτείνουμε τη ζωή των ανθρώπων. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να οδηγούμε την καινοτομία, τις επιδόσεις και τη φήμη – και να βελτιώνουμε την εργασιακή εμπειρία των ανθρώπων μας – μεταμορφώνοντας την κουλτούρα μας με τρόπο που ενισχύει την έμπνευση, την ευρηματικότητα και την αυτονομία.

Έμπνευση (Inspired) 

Ο σκοπός μας εκπληρώνει την επιθυμία πολλών ανθρώπων για νόημα και ολοκλήρωση μέσα από την εργασία τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να είναι ο καλύτερός τους εαυτός κάθε μέρα.

Ευρηματικότητα (Curious)

Τα περίεργα μυαλά με συνεχή επιθυμία να μάθουν, είναι εκείνα που τροφοδοτούν την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων και πρωτοποριακών λύσεων υγειονομικής περίθαλψης.

Αυτονομία (Unbossed)

Οι άνθρωποι μας είναι πιο δημιουργικοί και παραγωγικοί όταν έχουν τη δύναμη να διαμορφώνουν το εργασιακό τους περιβάλλον και να υλοποιούν τις ιδέες τους.

Οι άνθρωποί μας είναι το σημαντικότερο μας κεφάλαιο

Είναι οι άνθρωποί μας που θα επαναπροσδιορίζουν την ιατρική πρακτική και θα οδηγούν σε καινοτόμες λύσεις, οι άνθρωποι μας που θα επανεξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και θα ενσωματώνουν τη λειτουργική αριστεία σε κάθε πτυχή στην αλυσίδα αξίας. Οι άνθρωποι μας που θα πυροδοτούν μια ψηφιακή επανάσταση και θα καταστήσουν δυνατή την αξιοποίηση των δεδομένων και της ψηφιακής τεχνολογίας, και οι άνθρωποι μας που θα λειτουργούν με αξίες και ακεραιότητα, ώστε να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη με την κοινωνία.

451869_May 2024