Έχουμε δεσμευτεί στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (PDF 0.6 MB) των προϊόντων μας σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, εστιάζουμε σε τρεις περιοχές με στρατηγικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της προφύλαξης:

  • Ενέργεια και Κλίμα
  • Νερό
  • Απόβλητα

Δεν διαθέτουμε μονάδες παραγωγής φαρμάκων στην Ελλάδα και ως εκ τούτου η επίδραση που έχουμε στο περιβάλλον αφορά κυρίως στις δραστηριότητες των εργαζομένων μας στα γραφεία καθώς και στη μεταφορά των εργαζομένων και των προϊόντων μας.

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2021 (PDF 0.3 MB)

Απόβλητα

Επιδιώκουμε να κάνουμε ορθή χρήση των φυσικών πόρων και να ελαχιστοποιούμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις όλων των δραστηριοτήτων μας.

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια και Κλίμα

Μειώνουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα λαμβάνοντας υπόψιν το θέμα της κλιματικής αλλαγής.

Διαβάστε περισσότερα

Νερό

Αναγνωρίζουμε τη συμβολή μας στο πρόβλημα της λειψυδρίας και την αντίστοιχη ευθύνη να συμβάλουμε στην άμβλυνσή του.

Διαβάστε περισσότερα

GR2310093578_October 2023