Πριν από περισσότερα από 10 χρόνια, ο C. K. Prahalad, ένας στοχαστής διαχείρισης (management thinker), προκάλεσε τη Novartis να κάνει περισσότερα για να προσεγγίσει μεγάλο αριθμό ανθρώπων που ζουν στη βάση της πυραμίδας στις αναπτυσσόμενες χώρες – αυτούς που κερδίζουν λιγότερα από 2 USD την ημέρα. Αυτό οδήγησε στην πρώτη μας κοινωνική επιχείρηση, την Arogya Parivar (Υγιής Οικογένεια στα Χίντι), στην Ινδία.

Βελτίωση της αγωγής υγείας και της φροντίδας με τρόπο βιώσιμο για την επιχείρησή μας

Τα προγράμματα Healthy Family χρησιμοποιούν καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα που δημιουργούν τοπικές, βιώσιμες δυνατότητες για την υγειονομική περίθαλψη – συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, των υποδομών και των προϊόντων – για άτομα που ζουν στη βάση της πυραμίδας. Οι τοπικοί εκπαιδευτές υγείας διδάσκουν τις κοινότητές τους για θέματα που σχετίζονται με την υγεία, φιλοξενούν εκπαιδευτικές συναντήσεις για την υγεία και εξηγούν τη σημασία της αναζήτησης διάγνωσης και θεραπείας από έναν εξειδικευμένο γιατρό πριν επιδεινωθεί μια κατάσταση.

Κάθε πρόγραμμα είναι μοναδικό και προσαρμοσμένο στις προτεραιότητες υγειονομικής περίθαλψης και στα τοπικά έθιμα της χώρας. Για να συμπεριληφθούν στα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια, τα προϊόντα πρέπει να είναι απλά στη χρήση και προσαρμοσμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες υποεξυπηρετούμενων πληθυσμών με χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα, που συνήθως κερδίζεται σε καθημερινή βάση.

Από το 2007, περισσότεροι από 80 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν προσεγγιστεί μέσω της εκπαίδευσης υγείας στην Ινδία, το Βιετνάμ, την Κένυα και την Ουγκάντα.

Περισσότερα για τα προγράμματα Healthy Family.

Μια προσέγγιση χαρτοφυλακίου για την αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών

Με το λανσάρισμα του Novartis Access το 2015, ανεβάσαμε την κοινωνική μας επιχειρηματική προσέγγιση στο επόμενο επίπεδο. Το Novartis Access προσφέρει ένα χαρτοφυλάκιο φαρμάκων για την αντιμετώπιση βασικών ΜΝΚ. Το χαρτοφυλάκιο προσφέρει 15 φάρμακα εντός και εκτός διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε κυβερνήσεις, θρησκευτικούς οργανισμούς (faith based organizations, FBOs), ΜΚΟ και άλλους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σε χώρες χαμηλότερου εισοδήματος, σε τιμή 1 USD ανά θεραπεία, ανά μήνα. Αυξήσαμε την ευελιξία της προσφοράς μας για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της χώρας και τώρα προτείνουμε επίσης υπο-χαρτοφυλάκια καθώς και φάρμακα ανά τεμάχιο σε διαφορετικές τιμές. Πέρα από το χαρτοφυλάκιο, το Novartis Access προσφέρει δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων για την υποστήριξη συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης σε θέματα πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας χρόνιων ασθενειών.

Το πρόγραμμα είναι λειτουργικό σε 11 χώρες σε όλη την Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική. Από το 2015, τα προϊόντα Novartis Access έχουν φτάσει σε 5,4 εκατομμύρια ασθενείς.

Περισσότερα για το Novartis Access.

Καταπολέμηση της ελονοσίας

Έχουμε αναλάβει σε παγκόσμιο επίπεδο ευρύτατες και πολυεπίπεδες πρωτοβουλίες για την πρόληψη, αντιμετώπιση και εξάλειψη αυτής της μάστιγας.

Περισσότερα για την καταπολέμηση της ελονοσίας.

FA-11205610_June_2024