Η Novartis προσφέρει πλέον σε πολλούς από εμάς την επιλογή να αποφασίσουμε πώς, πού και πότε θα εργαστούμε* για να δημιουργήσουμε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στον ρόλο μας, ενώ αναλαμβάνουμε προσωπική ευθύνη για την ενημέρωση των διευθυντών και την ευθυγράμμιση με τους συναδέλφους μας για αποτελεσματική συνεργασία.

92%

Οι συνεργάτες επωφελούνται από το ευέλικτο ωράριο εργασίας

110 000

Συνεργάτες παγκοσμίως

Η νέα μας προσέγγιση «Επιλογή με Υπευθυνότητα» προσφέρει σε πολλούς από εμάς την επιλογή να αποφασίσουμε πώς, πού και πότε εργαζόμαστε ώστε να έχουμε μεγαλύτερη επίδραση στους ρόλους μας (εντός των συνόρων της χώρας/πολιτείας μας), ενώ αναλαμβάνουμε προσωπική ευθύνη για την ενημέρωση των διευθυντών και την ευθυγράμμιση με τους συναδέλφους μας για αποτελεσματική συνεργασία με βάση τη φύση της δουλειάς μας.

Επωφελούμαστε από πρόσθετη υποστήριξη που μας βοηθά να εργαζόμαστε εξ αποστάσεως σε ένα υγιές και άνετο περιβάλλον. Επωφελούμαστε επίσης από πρόσθετες πηγές ψυχικής υγείας, με στόχο την ευαισθητοποίηση, τη δημιουργία κατανόησης και την υποστήριξή μας και την ενθάρρυνση καλών πρακτικών ψυχικής υγείας.

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευεξία στη Novartis

* Οι κανονισμοί για τον εταιρικό φόρο, τον ατομικό φόρο και την κοινωνική ασφάλιση απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή εάν η εργασία εκτελείται εκτός της χώρας/πολιτείας στην οποία βρίσκεται ο εργοδότης. Κατά συνέπεια, η Επιλογή με Υπευθυνότητα ισχύει μόνο στη χώρα και στην πολιτεία/τοπική περιοχή, μέχρι να παρασχεθούν περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τη διασυνοριακή εφαρμογή.

GR2205032050